Ingezonden persbericht

9 oktober 2001
Persbericht van Essent en Wereld Natuur Fonds

Essent hoofdsponsor van Wereld Natuur Fonds

Vandaag maakt het Wereld Natuur Fonds bekend dat zij een hoofdsponsor gevonden heeft in Essent. De financiële middelen die hierdoor beschikbaar komen worden besteed aan de bescherming van wetlandprojecten (waterrijke projecten) en aan voorlichting en educatie over het wereldwijde natuurbeschermingswerk van het Wereld Natuur Fonds. Ook gaat het Wereld Natuur Fonds met Essent samenwerken op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Thema's waar beide organisaties elkaar verwachten te versterken. De sponsorovereenkomst heeft een duur van 4,5 jaar (tot en met 2005).

"Grensoverschrijdend en grensverleggend, dat zijn de kenmerken van de verbintenis tussen Essent en het Wereld Natuur Fonds", zegt Hans Wijers, voorzitter van het Wereld Natuur Fonds. "Wil het Wereld Natuur Fonds resultaten boeken voor de natuur, dan moeten nieuwe wegen worden ingeslagen. Wij zijn ervan overtuigd dat de sponsorovereenkomst beide partijen zal inspireren tot nieuwe projecten en nieuwe producten op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Dat is goed voor de natuur en daar staan wij voor." Essent is koploper op het gebied van groene energie en is bereid hierin meer geld te investeren door onder andere te zoeken naar meer productiemogelijkheden in Nederland. Redenen voor het Wereld Natuur Fonds om juist met Essent het hoofdsponsorschap aan te gaan. Samen kunnen grotere stappen gezet worden naar een duurzame samenleving.

Dit wordt onderstreept door Kees Wiechers, voorzitter Raad van Bestuur van Essent: "Wij willen ons associëren met de goodwill, sympathie en betrouwbaarheid van het Wereld Natuur Fonds. Essent staat midden in de samenleving en heeft zichzelf ten doel gesteld verantwoord te ondernemen. De expertise van het Wereld Natuur Fonds kan dit doel dichterbij brengen. Wij vullen elkaar goed aan als het gaat om duurzaamheid."

De sponsoring doet geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van het Wereld Natuur Fonds. Elke partij blijft zijn eigen beleid voeren, ook met betrekking tot groene energie. Juist vanwege die onafhankelijke positie ziet Essent het Wereld Natuur Fonds als een goede samenwerkingspartner. Samen nieuwe concepten ontwikkelen die goed zijn voor de natuur en die op grote schaal toegepast kunnen worden. Dat zijn de drijfveren van beide organisaties.

Het Wereld Natuur Fonds heeft per 1 juli jl. de controle van groene energie overgedragen aan het ministerie van Economische Zaken.


---

Deel: ' Essent hoofdsponsor van Wereld Natuur Fonds '
Lees ook