ESSO NEDERLAND

Esso Nederland blij met beëindiging van benzinemarktonderzoek

Vandaag heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bekendgemaakt dat ze afziet van haar voornemen om de steunsystemen die oliemaatschappijen hanteren voor hun pomphouders te verbieden. Sinds december 2001 heeft het NMa onderzoek gedaan naar deze steunsystemen omdat zij van mening was dat deze de concurrentie beperkten. Zij komt nu echter tot de conclusie dat het onvoldoende bewezen is dat een verbod op de steunsystemen zal leiden tot meer onderlinge concurrentie en lagere consumentenprijzen.

Esso Nederland heeft er altijd op gewezen dat de benzinemarkt een zeer concurrerende markt is waarin niet kunstmatig door de NMa hoeft te worden ingegrepen. Esso Nederland is dan ook verheugd dat uiteindelijk een constructieve dialoog met de NMa mogelijk is gebleken en dat daarmee een einde is gekomen aan het benzinemarktonderzoek van de NMa. Esso betreurt echter dat de NMa pas in een laat stadium van de procedure naar Esso's argumentatie heeft willen luisteren.

Esso Nederland maakt deel uit van de ExxonMobil groep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met C.R. Emerencia tel.
076/529.1355


06 mrt 03 14:52

Deel: ' Esso Nederland blij met beëindiging van benzinemarktonderzoek '
Lees ook