Ingezonden persbericht

Persbericht

Amersfoort, donderdag 16 mei 2002

Thema: 'Een evangelische visie op Johannes Verkuyl' ETH belegt studiedag over professor Verkuyl

VEENENDAAL - Wat is de missiologische erfenis van de Nederlandse zendingstheoloog Johannes Verkuyl? Die vraag staat centraal tijdens een studiedag die de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH) in Veenendaal organiseert op vrijdag 24 mei. Het dagthema is 'Een evangelische visie op Johannes Verkuyl'.
Professor J. Verkuyl (1908-2001) was een veelzijdig missioloog. "Hij dankte zijn wereldwijde faam onder andere aan zijn brede christologische benadering, en aan zijn standpunten over de verhouding tussen woord en daad in de verkondiging van het Evangelie", zegt drs. R. Holvast, een van de sprekers tijdens de studiedag. "Veel van wat hij schreef, is relevant voor vandaag, bijvoorbeeld zijn visie op religies in een multiculturele samenleving. Tijdens deze studiedag willen we ons bezighouden met vragen als: Wie was Johannes Verkuyl? Was hij een Nederlandse John Stott? Wat kunnen evangelischen van Verkuyl leren, en in welk opzicht kunnen zij beter afstand van hem bewaren? Wat ons betreft, zou iedere christen met een hart voor zending notitie moeten nemen van het leven en het werk van deze unieke Nederlandse missioloog."
Er zijn drie sprekers uitgenodigd. Drs. R. Holvast, missioloog aan de ETH, behandelt enkele 'evangelische notities' bij Verkuyl. Mevrouw drs. N.M. Boot spreekt over het thema 'Een theologisch portret van de missioloog J. Verkuyl', terwijl dr. R. Budiman 'Een bijdrage vanuit Paulus' verzoeningsleer tot inzicht in het missiologische gedachtengoed van Verkuyl' geeft. In het middagprogramma is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan het sprekerspannel, onder leiding van dr. A.W. Zwiep. De studiedag wordt gehouden in het gebouw van de Evangelische Bijbelscholen (De Sterke Arm 2 in Veenendaal). Het programma begint om 10.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De kosten van de studiedag zijn 30 euro (inclusief lunch en reader). Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd via tel. 0318-554466, info@ebsveenendaal.nl of via de website www.ebsveenendaal.nl

Deel: ' ETH belegt studiedag over professor Verkuyl '
Lees ook