Etstoeldag 2015 in Anloo: zaterdag 15 augustus 2015

De Stichting Etstoel Anloo is in 1986 opgericht met als belangrijkste doel om fondsen te werven voor het onderhoud van de Magnuskerk in Anloo. Aangezien het onderhoud een kostbare aangelegenheid is wordt er zoveel mogelijk gedaan om deze kosten te kunnen financieren en de kerk in oorspronkelijke stijl voor de toekomst te bewaren.

Een dagje per jaar eeuwen terug in de tijd

Op de Etstoeldag wordt ieder jaar een andere waargebeurde rechtszitting nagespeeld door toneelspelers van amateurverenigingen uit Anloo en omstreken. Buiten de kerk vindt een jaarmarkt plaats, die vroeger ook gehouden werd wanneer de Etstoel een rechtszitting in Anloo had. De rechtszitting trok veel volk, en waar volk is is handel. De jaarmarkt is geen braderie. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk de zeventiende-eeuwse situatie na te bootsen en er worden geen concessies aan de 21ste eeuw gedaan. Koffie, patat en hamburgers zijn er niet te koop, want die waren er in de 17e eeuw ook niet. Artiesten waren er wel en die zijn er op de Etstoeldag ook: muzikanten, goochelaars en handelaars zijn aanwezig, en er wordt een boerenklucht opgevoerd. U wandelt een dagje door het Drentse verleden, midden in het Nationaal Park Drentsche Aa.

Etstoel: rechtspraak op z'n Drents

In de middeleeuwse kerk van Anloo houdt de Etstoel rechtszitting. Drost en 24 etten buigen zich over drie zaken. Een vlotte kerel uit Valthe doet zijn best om, gesteund door zijn even vlotte kameraad, de dochter van een rijke boer uit Roswinkel tot zijn bruid te maken. Maar de jonge vrouw heeft er niet veel zin in. Bij de Etstoel beschuldigt hij haar van niet nagekomen trouwbeloften.De schulte van Anloo wil van de Etstoel een snel oordeel over een vrouw, die hij op heterdaad betrapte op diefstal. Twee dronken mannen hebben het een groep veedrijvers bij Rhee lastig gemaakt. Maar wat is er nu precies gebeurd bij het hek van Rhee. In deze drie zaken brengt de Etstoel weer helderheid, maar wel op z'n Drents.

Het Drentse gerechtshof in vroeger eeuwen heette de Etstoel. De Etstoel vergaderde drie keer per jaar: twee keer in Rolde, maar op de feestdag van Sint Magnus in de kerk van Anloo. Sinds 1987 wordt elk jaar zo'n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld. Het spel is gebaseerd op ware feiten en de personen die terecht staan, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd.

Meer informatie vindt u op de website van de Etstoel.

Deel: ' Etstoeldag 2015 Rechtspraak op z'n Drents in Anloo '


Lees ook