Ingezonden persbericht

Kijk op geld

ETV.nl en het NIBUD komen met tv-serie en website over geld

ROTTERDAM, 20051007 -- Vindt u het ook moeilijk om iedere maand uit te komen met uw geld? Geldzorgen en schulden zijn moeilijk bespreekbare onderwerpen. Om dit taboe te doorbreken, is het multimediale programma 'Kijk op geld' ontwikkeld. Mensen worden bewust gemaakt van hun inkomsten en uitgaven en het programma laat zien hoe je grip op je geld kunt krijgen.


In de 12-delige televisieserie 'Kijk op geld' leert de kijker grip te krijgen op zijn inkomsten en uitgaven. In de eerste zes afleveringen worden in vijf stappen de basisprincipes getoond die nodig zijn om een financiële huishouding op te zetten. De vervolgafleveringen bieden informatie over praktische financiële zaken. Om de kijker te stimuleren actief mee te doen, is een speciale website www.etv.nl/kijkopgeld met de Budgetplanner beschikbaar. De Budgetplanner is een handig hulpmiddel dat je inkomsten en uitgaven helder in beeld brengt.

Op de website van 'Kijk op geld' zijn verschillende onderdelen van de televisieserie te zien. Iedere aflevering van de serie bevat een inhoudelijk gedeelte. De presentatrice Monique geeft hierover uitleg. Dit deel wordt in de aflevering op verschillende manieren uitgewerkt. Een ander onderdeel is gezond en goedkoop boodschappen doen. Daarnaast vertellen mensen met financiële problemen of die rond moeten komen van een uitkering, hoe zij daarmee omgaan.

De tweede helft van de televisieserie is meer verdiepend van karakter. De kijker heeft inkomsten en uitgaven op een rij en kan nu kijken wat er nog te bezuinigen valt en in welke gevallen het inkomen verhoogd kan worden. Daarvoor komen in de uitzendingen deskundigen van o.a. het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en de Sociale Dienst aan het woord. Voor de kijker die geen computer heeft, is het mogelijk bijvoorbeeld met de computers in de bibliotheek een lesbrief te downloaden met uitleg, tips en een lijst met relevante websites. Voor docenten en begeleiders is een docentenhandleiding beschikbaar.

Aanleiding voor ETV.nl om over dit thema een educatief programma te maken waren de onderzoeken van het CBS (2003) en van het NIBUD (2004). Uit beide onderzoeken kwam naar voren dat het aantal huishoudens met problematische schulden toeneemt, mede door de ongunstige economische situatie. Volgens de Rekenkamer ging het in 2004 om 34.000 huishoudens met problematische schulden.

De televisieserie 'Kijk op geld' is tot stand gekomen met medewerking van het NIBUD. Het NIBUD is een onafhankelijke stichting die advies geeft over geld. Reden om aan deze serie mee te werken is dat het NIBUD het heel belangrijk vindt dat de consument vaardigheden krijgt aangereikt waarmee hij zelfstandig met zijn geld kan omgaan. Deze laagdrempelige televisieserie is daarvoor een zeer geschikt middel. De serie is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie.
De televisieafleveringen van 'Kijk op geld' zijn te zien op ETV.nl op Radio TV West, ETV.nl in Rotterdam, Salto A1 in Amsterdam en Regio TV Utrecht. Zie voor uitzendtijden in de regio www.etv.nl of www.etv.nl/kijkopgeld

ETV.nl is een initiatief van de regionale opleidingencentra (ROC's) Albeda College (Rotterdam), de Mondriaan onderwijsgroep (Den Haag), het ROC van Amsterdam en ROC Midden Nederland (Utrecht). Zij werken samen met de (lokale) overheid aan de realisatie van educatieve televisie in een mediamix. Op landelijk niveau werken de ROC's samen in de Stichting Expertisecentrum ETV.nl.

Deel: ' ETV.nl en het NIBUD komen met tv-serie en website over geld '
Lees ook