European Commission

IP/02/922

Brussel, 25 juni 2002

EU-burgers willen volgens enquête van de Commissie een landbouwbeleid dat zorgt voor veilig voedsel en een gezond milieu

De meerderheid van de Europeanen wil dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) de Europese boeren op een andere manier gaat steunen. Volgens de meest recente Eurobarometerenquête vindt meer dan 60% van de EU-burgers het vervangen van de huidige landbouwsubsidies voor producten door rechtstreekse steun voor landbouwers en landelijke gebieden een "redelijk goed" tot "zeer goed" idee. Gemiddeld 62% van de ondervraagden is voorstander van rechtstreekse steun aan landbouwers, 6% meer dan tijdens de vorige Eurobarometerenquête medio 2001. Naar uit de enquête blijkt, willen de burgers ook dat het Europese landbouwbeleid waarborgt dat landbouwproducten gezond en veilig zijn. De enquête heeft aangetoond dat het GLB volgens de EU-burgers vooral gezonde en veilige landbouwproducten moet garanderen, het respect voor het milieu moet bevorderen, kleine en middelgrote landbouwbedrijven moet beschermen en landbouwers moet helpen om hun productie aan te passen aan de wensen van de consument.

"De boodschap van onze burgers is ondubbelzinnig. Zij zijn bereid onze landbouwers en de landelijke gebieden van Europa te steunen op voorwaarde dat hun daarvoor in ruil een goed milieu, veilig en kwalitatief goed voedsel en dierenwelzijn gewaarborgd worden. Dit is ook precies het pad dat ik bij de hervorming van het GLB in juli verder wil bewandelen", aldus Franz Fischler, Commissaris voor Landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij.

De EU-burgers hebben er ook weer meer vertrouwen in dat het GLB hun veilige landbouwproducten kan bezorgen. Het aantal ondervraagden dat van mening is dat het GLB waarborgt dat landbouwproducten veilig zijn voor de consument, is gestegen van 37% (in 2001) tot 42%. Dit wordt beschouwd als het gebied waarop het GLB zijn doelstellingen het best verwezenlijkt.

Gebrek aan informatie blijft een probleem: het aandeel "Weet ik niet"-antwoorden varieert van 24 tot 35%. Ook is slechts 20% van de ondervraagden van mening voldoende informatie over de productie en verwerking van voedsel te krijgen.

De ondervraagden zijn duidelijk voorstander van de volgende, in de enquête genoemde doelstellingen van het GLB:

Waarborgen dat landbouwproducten gezond en veilig zijn 90 %
Respect voor het milieu bevorderen 88 %
Kleine en middelgrote ondernemingen beschermen 81 % Landbouwers helpen om hun productie aan te passen aan de verwachtingen van de consument 80 %
Het leven op het platteland bevorderen en verbeteren 77 % Het concurrentievermogen van de Europese landbouw op de wereldmarkt vergroten 77 %
Landbouwers een stabiel en passend inkomen garanderen 77 % De diversificatie van landbouwproducten en -activiteiten stimuleren 73 %
Biologische landbouwmethoden bevorderen 72 %
De smaak van Europese landbouwproducten beschermen 73 % Het specifieke karakter van Europese landbouwproducten beschermen 73 % De verschillen in ontwikkeling tussen regio's verkleinen 72 % De belangen van landbouwers tegenover groothandelaars en distributeurs verdedigen 71 %

De mate van tevredenheid over de wijze waarop het GLB volgens de ondervraagden zijn doelstellingen verwezenlijkt, varieert van 41% (het waarborgen van gezond en veilig voedsel) tot 25% (het beschermen van de belangen van landbouwers tegenover groothandelaars en distributeurs).

Bij de enquête zijn 16.041 mensen ondervraagd, verspreid over alle 15 lidstaten.

Het volledige verslag, met inbegrip van de resultaten per lidstaat, is beschikbaar op de website van het directoraat-generaal Landbouw.

http://europa.eu.int/comm/agriculture/survey/index_nl.htm

Deel: ' EU-burgers willen landbouwbeleid met veilig voedsel en gezond milieu '
Lees ook