European Commission

IP/01/1067

Brussel, 25 juli 2001

Commissie geeft groen licht voor gezamenlijke overname van Fokker Space door Saab Ericsson Space en Stork

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de voorgenomen overname van de Nederlandse fabrikant van satellietapparatuur Fokker Space BV door het Zweedse Saab Ericsson Space AB en het Nederlandse Stork NV.

Saab Ericsson Space is actief op het gebied van ruimtevaartapparatuur. Het bedrijf staat onder de gezamenlijke zeggenschap van Ericsson, dat actief is op het gebied van telecommunicatie en datacommunicatie, en Saab, dat in hoofdzaak actief is in de defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartsector. Saab staat onder de gezamenlijke zeggenschap van BAE Systems, dat tevens mede-eigenaar is van Astrium, de grootste toeleverancier voor de Europese ruimtevaartindustrie. Stork is actief op het gebied van textieldruk en levensmiddelenverwerking, maar heeft ook belangen in de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie. Fokker Space is een leverancier van satellietapparatuur zoals zonnepanelen.

De markten waarop de operatie betrekking heeft, zijn in hoofdzaak die voor satellietapparatuur en -componenten, in het bijzonder zonnepanelen, waarop Fokker Space een belangrijke positie bekleedt met betrekking tot de programma's van de Europese instellingen.

Uit het onderzoek van de Commissie is evenwel gebleken dat de activiteiten van de partijen elkaar slechts op enkele terreinen overlappen, waarbij hun gezamenlijke marktpositie geen bezwaren uit mededingingsoogpunt oproept. Hoewel er voorts ook een verticale band is tussen de activiteiten van Stork op het gebied van koolstofvezels, een grondstof voor zonnepanelen, en de downstream activiteiten van Fokker Space op het gebied van zonnepanelen, blijkt dat er geen gevaar bestaat dat de aangemelde transactie tot afscherming van de markt zou leiden. Het onderzoek leert dat er meerdere andere daadwerkelijke en potentiële leveranciers van dit product beschikbaar zijn voor de concurrenten van Fokker Space.

De Commissie heeft voorts onderzocht of de transactie een band zou creëren tussen Fokker Space en Astrium, dat actief is als hoofdtoeleverancier en als leverancier van apparatuur voor de Europese ruimtevaartindustrie. Uit de resultaten van het onderzoek kan evenwel worden afgeleid dat de band tussen BAe Systems, dat mede-eigenaar is van Astrium, en Fokker Space slechts zwak is. Overigens zijn er voldoende daadwerkelijke en potentiële alternatieven voor de levering van zonnepanelen voor de concurrenten van Astrium als toeleverancier, waarvan sommige zelfs eigen productiemogelijkheden hebben.

Gelet op de bovengenoemde factoren is de Commissie van oordeel dat de voorgenomen transactie geen aanleiding zal geven tot het in het leven roepen of versterken van een machtspositie die tot gevolg zou hebben dat een daadwerkelijke mededinging in de EER op significante wijze wordt belemmerd. Bijgevolg heeft de Commissie besloten de aangemelde operatie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en met de EER-Overeenkomst te verklaren.

Deel: ' EU-Commissie keurt gezamenlijke overname van Fokker goed '
Lees ook