European Commission

IP/01/1156

Brussel, 31 juli 2001

Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging: de Commissie treedt op tegen Luxemburg en België

De Europese Commissie heeft besloten verzoekschriften in te dienen bij het Europees Hof van Justitie omdat Luxemburg en België de EG-regelgeving inzake verontreiniging niet toepassen. De door Luxemburg gemelde maatregelen omvatten een gedeeltelijke omzetting, maar ook nog niet vastgestelde ontwerp-wetgeving. Voor België ontbreken er definitieve maatregelen voor Wallonië en de maatregelen voor Brussel lijken onvolledig. Het voor het milieubeleid bevoegde Commissielid Margot Wallström verklaarde met betrekking tot deze besluiten: "De IPPC-richtlijn is een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van de milieuregelgeving voor verontreinigende industriële activiteiten. Ik dring er bij de lidstaten die achterop lopen bij de omzetting in nationale wetgeving op aan zich tot het uiterste in te spannen om het nodige wetgevende werk zo spoedig mogelijk af te ronden."

De IPPC-richtlijn (Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) behoort tot de belangrijkste recente milieuwetgeving van de Gemeenschap. De richtlijn is van toepassing op een groot aantal potentieel verontreinigende industriële activiteiten, zoals die van de energie-industrie, de productie en verwerking van metalen, de minerale en chemische industrie, het beheer van afvalstoffen en bepaalde onderdelen van de agro-voedingsindustrie. Het doel van de richtlijn is de verontreiniging van lucht, water en bodems te verminderen door de invoering van een alomvattend vergunningensysteem waarin met al deze milieucomponenten samen rekening wordt gehouden. Voorts heeft de richtlijn betrekking op de productie van afval en het gebruik van energie in bedoelde industrietakken. Deze aanpak staat in contrast met de aanpak van oudere milieuwetgeving die bedoeld was om bepaalde afzonderlijke milieucomponenten te reguleren.

De uiterste termijn voor de vaststelling en kennisgeving aan de Commissie van de vereiste nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn was 30 oktober 1999.

De door de Commissie ingeleide procedure vormt een standaardpraktijk in gevallen waarin de termijn voor de omzetting van een richtlijn wordt overschreden.

Deel: ' EU-commissie treedt op tegen verontreiniging in België '
Lees ook