Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

Persbericht ENAR- Nederland
Rotterdam, 27 maart 2003

EU dreigt aanpak racisme te laten vallen

De bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat dreigt niet in de Grondwet van de Europese Unie te worden opgenomen. In de voorstellen van de Conventie voor deze eerste Grondwet van de Unie, die op 4 en 5 april in de Conventie besproken worden, komt het onderwerp in het geheel niet meer voor.

Het huidige EU-Verdrag kent wel een belangrijke plaats toe aan de strafrechtelijke aanpak van racisme en vreemdelingenhaat. Het voorkomen en bestrijden van deze verschijnselen is wezenlijk voor het bereiken van de EU-doelstelling van 'een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid'.

De Nederlandse tak van het Europees Netwerk Tegen Racisme (ENAR-NL) vindt dit niet aanvaardbaar. ENAR-NL heeft de Nederlandse vertegenwoordigers in de Conventie hierover aangesproken. Onder hen is Gijs de Vries (VVD), die namens de Nederlandse regering aan de Conventie deelneemt.

ENAR-NL dringt er bij de leden van Conventie op aan ervoor te zorgen dat de aanpak van racisme en vreemdelingenhaat in de kerndoelstellingen van de voorgestelde EU-grondwet behouden blijft.

Het verwijderen van de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat uit de toekomstige grondwet is in strijd met eerder door de EU aangenomen verklaringen. Ook druist het in tegen de belangrijkste ontstaansreden voor de eenwording van Europa. Immers, de Europese eenwording kon juist tot stand komen vanuit het besef dat de gruwelen uit de Nazi-periode nooit herhaald mochten worden. Bovendien wijst de praktijk in de lidstaten uit dat bestijding van racisme en vreemdelingenhaat nog steeds geboden is.

ENAR-NL bestaat uit het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI), de Landelijke Vereniging van Anti Discriminatie Bureaus en Meldpunten, PAREL, de Rotterdam Charter Foundation en FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.

Deel: ' EU dreigt aanpak racisme te laten vallen '
Lees ook