EC - Turkmenistan : Signature of the Interim Agreement Go Back INDEX

Brussels (10-11-1999) -Nr. 12637/99 (Presse 339)


Brussel, 10 november 1999

12637/99 (Presse 339)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Ondertekening van de Interimovereenkomst

betreffende de handel en aanverwante zaken tussen

de Europese Gemeenschappen en Turkmenistan

Tijdens een plechtigheid die op 10 november 1999 te Brussel plaatsvond hebben de Europese Gemeenschappen en Turkmenistan de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken ondertekend.

De Overeenkomst is ondertekend

namens Turkmenistan
door:

de heer Khydaiberdy ORAZOV Vice-Minister-President van Turkmenistan

namens de Gemeenschappen
door:

de heer Antti SATULI Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van Finland

Voorzitter van het Comité van Permanente Vertegen-woordigers

de heer Timo SUMMA Directeur Externe Betrekkingen, Commissie van de

Europese Gemeenschappen

Na de ondertekening van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) in mei 1998, vormt de inwerkingtreding van de Interimovereenkomst een nieuwe stap in de versterking van de betrekkingen tussen de EU en Turkmenistan, aangezien het hierdoor mogelijk wordt de bepalingen van de PSO betreffende de handel en aanverwante zaken sneller uit te voeren, in afwachting van de voltooiing van de bekrachtigingsprocedures: het gaat hierbij onder andere om de algemene beginselen, de lopende betalingen, de mededinging, de bescherming van intellectuele, industriële en commerciële eigendomsrechten en het Protocol betreffende wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten in douanezaken.

Tijdens de toespraken die ter gelegenheid van de ondertekening gehouden werden, gaven de vertegenwoordigers van de Gemeenschap uitdrukking aan de bezorgdheid van de EU over de voortgang van de democratische en economische hervormingen in Turkmenistan en over de mensenrechtensituatie. De komende vergadering van het gemengd comité die deze maand in Ashgabat zal plaatsvinden, zal een goede gelegenheid bieden om de bilaterale betrekkingen te evalueren en er een nieuwe impuls aan te geven.

De Vice-Premier van Turkmenistan benadrukte dat de betrekkingen met de EU in zijn land als een prioriteit worden beschouwd en wees op de mogelijkheid voor de verdere ontwikkeling van de bilaterale samenwerking.


/newsroom/press/c/12637.NL9.htm

Deel: ' EU en Turkmenistan ondertekenen interim handelsovereenkomst '




Lees ook