European Commission

IP/02/692

Brussel, 8 mei 2002

De Commissie keurt acquisitie van Reemtsma door Imperial Tobacco goed

De Europese Commissie heeft de voorgenomen acquisitie van het Duitse sigarettenbedrijf Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH door Imperial Tobacco Group Plc van het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd. Deze acquisitie waardoor Imperial Tobacco op de vijfde plaats zal komen op de wereldsigarettenmarkt en op de derde in de Europese Unie, hebben mededingingsbezwaren aan het licht gebracht op de markt in het Verenigd Koninkrijk voor goedkope sigaretten, maar de gedane beloften komen tenvolle tegemoet aan deze bezwaren. De analyse van de Commissie is een wettelijke analyse die gebaseerd is op de beoordeling van de betrokken transactie uit het oogpunt van de mededinging overeenkomstig de Europese wetgeving inzake de controle op concentraties.

Imperial Tobacco is de negende wereldproducent van sigaretten en bekleedt een leiderspositie in Groot-Brittannië. Het bedrijf fabriceert en verkoopt een reeks tabaksproducten, met inbegrip van Superkings, Lambert and Butler, Embassy, John Player Special, Regal en Richmond, shag van het merk Drum en Rizla-sigarettenpapier. Reemtsma is momenteel de vijfde grootste sigarettenfabrikant in de wereld en bekleedt een leiderspositie in Duitsland en in verschillende landen van Oost-Europa. Het bedrijf levert de grote merken West en Davidoff.

Hoewel deze acquisitie zal leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de marktaandelen op verschillende productmarkten in Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, zijn de activiteiten van de partijen overwegend complementair en de enquête heeft geen belangrijk mededingingsprobleem aan het licht gebracht, behalve wat betreft de Britse sigarettenmarkt.

Uit een gedetailleerde analyse blijkt dat Imperial Tobacco en Gallaher duidelijk de leiders zijn op de Britse sigarettenmarkt waarbij Gallaher een bijzonder sterke positie inneemt op het gebied van de luxesigaretten terwijl Imperial Tobacco eerder gericht is op de markt van de goedkope sigaretten. De concurrenten Philip Morris, BAT en Reemtsma hebben relatief minder belangrijke marktaandelen ondanks het feit dat de eerste twee wereldleiders zijn in de sector.

De activiteiten van Reemtsma in het Verenigd Koninkrijk nemen echter een belangrijke plaats in op de markt aangezien deze hoofdzakelijk gericht zijn op het leveren van sigaretten onder het eigen merk aan Britse supermarkten en zelfbedieningsgroothandelsketens waarvan Reemtsma momenteel de enige belangrijke leverancier is.

Eigen merkproducten betreffen gewoonlijk producten waarvan het handelsmerk uitsluitend in handen is van het distributiebedrijf. In tegenstelling tot deze gebruikelijke situatie bezit Reemtsma talrijke eigen sigarettenmerken zoals Red Band in het Verenigd Koninkrijk, hoewel de exclusiviteit op korte termijn aan distributeurs is toegekend. Deze situatie is het gevolg van het feit dat supermarkten bereid zijn de sigaretten te verkopen, maar hun naam liever niet geassocieerd zien met het betreffende product.

De acquisitie van Reemtsma door Imperial Tobacco zou deze distributiebedrijven in een zwakke onderhandelingspositie kunnen plaatsen ten opzichte van Imperial Tobacco aangezien dit moeilijkheden zou kunnen opleveren bij het vinden van een andere leverancier. Bijgevolg zou Imperial Tobacco door de acquisitie van Reemtsma niet alleen een sterke positie bekleden in de sector van de goedkope sigaretten, maar zou het ook de enige distributeur worden van sigaretten onder het eigen merk. Aangezien sigaretten van het eigen merk in het Verenigd Koninkrijk en met name in de sector van de goedkope producten aanleiding geven tot sterke concurrentie heeft deze situatie ernstige mededingingsbezwaren opgeleverd.

Om deze bezwaren weg te nemen heeft Imperial Tobacco zich ertoe verbonden de handelsmerken niet voor eigen rekening te ontwikkelen en de momenteel aan de distributiebedrijven toegekende exclusiviteit te handhaven. Voorts heeft het bedrijf verklaard dat, wanneer distributiebedrijven die met een eigen merk werken, later andere leveranciers vinden, deze laatsten de betreffende handelsmerken kunnen behouden. Deze verbintenissen betekenen dat de distributiebedrijven niet langer afhankelijk zijn van Imperial Tobacco omdat zij gemakkelijker van leverancier kunnen veranderen en dat gegarandeerd wordt dat eigen merk-sigaretten daadwerkelijk de concurrentie op de markt in het VK blijven bevorderen.

Deel: ' EU keurt acquisitie van Reemtsma door Imperial Tobacco goed '
Lees ook