Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Leidschendam, 27 september 2001

EU-MAATREGEL TEGEN OPVOEREN BROM-/SNORFIETSEN NIET EFFECTIEF

De EU-maatregel die het opvoeren van brom- en snorfietsen moet tegengaan is niet effectief. Dit zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV naar aanleiding van een onderzoek naar de werking van het EU-reglement 97/24/EEG. Het opvoeren van brom- en snorfietsen draagt bij aan het hoge verkeersrisico voor de berijders. Dit risico is bijvoorbeeld voor 16-17 jarigen 15 keer hoger dan voor fietsers in dezelfde leeftijdscategorie.

Het EU-reglement is een van de twee pijlers waarop de aanpak van het opvoerprobleem steunt. De andere pijler is de voorgenomen invoering van het kenteken voor brom- en snorfietsen. Nu een van deze pijlers niet blijkt te werken, steunt alles op de kentekening.

EU-reglement
Het EU-reglement werd in 1999 ingevoerd om het opvoeren van brom- en snorfietsen tegen te gaan. Onder begeleiding van de SWOV hebben studenten van de HTS-Autotechniek te Arnhem onderzocht hoe het reglement in de praktijk uitwerkt. Brom- en snorfietsen zijn voorzien van restricties die ervoor zorgen dat het voertuig niet harder kan dan 45 km/uur (bromfiets) resp. 25 km/uur (snorfiets). Feitelijk is er van >opvoeren= geen sprake, maar wel van het weghalen van deze restricties. Volgens het EU-reglement moeten deze restricties door >onbevoegden= moeilijk te verwijderen zijn. Gebleken is dat het nauwelijks mogelijk is om regelgeving te maken die het opvoeren van brom- en snorfietsen kan voorkomen. Voor reparaties zullen onderdelen immers altijd gedemonteerd moeten kunnen worden.

Daarnaast bleek uit een mystery guest-onderzoek dat de detailhandel voor ca. /100 een brom- of snorfiets, die voldoet aan de nieuwe EU-bepalingen, wil opvoeren. Bovendien zijn opvoersetjes overal te koop, ook via internet. De brancheorganisaties zijn niet in staat om te voorkomen dat hun leden meewerken aan opvoerpraktijken.

Kenteken voor brom- en snorfiets
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is van plan om in 2003 alle brom- en snorfietsen in Nederland van een kenteken te voorzien. Dit verbetert het onderscheid tussen brom- en snorfietsen, wat de handhaving door de politie ten goede komt. Echter alleen een uitgebalanceerde strategie van voorlichting en handhaving is effectief. Hierbij gaat het om de kentekenplaat, het kenteken, het helmgebruik (alleen bromfietsers), gebruik van het fietspad en controle op de voertuigsnelheid (bromfietsen 30/40 km/uur, snorfietsen 25 km/uur).

De handhavingstaak kan overigens aanzienlijk vereenvoudigd worden als sprake is van twee duidelijk van elkaar te onderscheiden categorieën: een echte bromfiets en een fiets met hulpmotor. Hierin past niet meer het scootermodel van de snorfiets en worden misverstanden of er sprake is van een bromfiets of een snorfiets vermeden.

De SWOV bepleit dat de Nederlandse overheid dit in Europees verband aan de orde stelt.


---

Nadere informatie:
SWOV, afdeling Informatie en Communciatie,
Telefoon: 070-3173 300/318
E-mail: info@swov.nl

Deel: ' Eu-maatregel tegen opvoeren brom-/snorfietsen niet effectief '
Lees ook