Milieudefensie


Oproep Milieudefensie aan Pronk: fluit de EU terug! EU misbruikt milieu en gezondheid als wisselgeld

Seattle/Amsterdam, 2 december 1999 --- De Europese Unie heeft woensdag in Seattle voorgesteld om binnen de WTO een werkgroep op te richten over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Milieudefensie vindt dit een uiterst gevaarlijke ontwikkeling. Hoewel de EU altijd op het standpunt heeft gestaan dat dit onderwerp behandeld dient te worden binnen het Biosafety Protocol van de Verenigde Naties, is zij, zonder overleg met haar lidstaten ineens radicaal van strategie veranderd. Daarmee misbruikt de EU milieu en gezondheid als wisselgeld.

Het is nog steeds niet duidelijk wat voor effect ggo's zullen hebben op de volksgezondheid of biodiversiteit. Het is daarom geen onderwerp dat thuishoort binnen de WTO, maar het moet onder VN-vlag besproken worden, aldus Milieudefensie. Afspraken in VN-verband moeten voor WTO- regels gaan.

Oproep aan Pronk

Verschillende Europese milieuministers zijn razend over het voorstel van de EU. De milieuministers van Denemarken, Engeland, Frankrijk, Belgie en Italie hebben al aangegeven hier pertinent tegen te zijn. Een persconferentie van deze vijf is op het laatste moment, waarschijnlijk onder zware interne druk van de Europese Commissie, niet doorgegaan.

Milieudefensie roept Minister Pronk van Milieu op om zich tegen deze handelswijze van de EU uit te spreken.

###

Deel: ' EU misbruikt milieu en gezondheid als wisselgeld '
Lees ook