European Commission

IP/02/833

Brussel, 7 juni 2002

De Commissie nodigt kandidaat-landen uit om zich aan te sluiten bij haar onderzoeksinspanningen

In de uitgebreide Europese Unie krijgen onderzoek en ontwikkeling (O&O) een centrale rol in het streven om van de EU een economische grootmacht te maken, met meer en betere banen en duurzame groei. Daarom richtte het voor onderzoek bevoegde EU-Commissielid Philippe Busquin vandaag het woord tot de Europese Bedrijfstop, een bijeenkomst in Brussel van 1500 beleidsbepalers en bedrijfsleiders die zich bezighielden met het vraagstuk van ondernemerschap en duurzame ontwikkeling in een uitgebreid Europa. "Wij moeten samen met het bedrijfsleven en andere belanghebbenden aan de slag om de doelstelling van Lissabon waar te maken," zei Commissielid Busquin. "Ik nodig de ondernemers van de kandidaat-landen uit om zich bij deze beleidsdiscussie aan te sluiten. Zij beseffen maar al te goed dat onderzoek de grootste drijfkracht is voor innovatie en economische ontwikkeling. En zij zijn de belangrijkste figuren voor de verwezenlijking van de op de Europese Raad van Barcelona in maart 2002 geformuleerde doelstelling, namelijk het verhogen van de gemiddelde uitgaven voor O&O in de EU tot 3% van het Europese bruto binnenlands product (BBP)".

"Het besluit om de uitgaven voor onderzoek in de EU te verhogen zal van grote invloed zijn op de keuzen van het industriebeleid in de EU," zei Commissielid Busquin verder. "Technologische vooruitgang en innovatie zijn essentiële factoren in dit proces. De ondernemingen en universiteiten van de EU zijn formidabele troeven, maar om concurrentiekloof met onze concurrenten te dichten moeten zij hun krachten bundelen in technologische platforms, echte proefbanken voor innovatie en verandering."

"Deze platforms moeten van start gaan op gebieden zoals luchtvaart, energie, spoorvervoer, biotechnologie, gezondheid en geneesmiddelen. Daarom nodig ik de deelnemers aan de Europese Bedrijfstop uit om de bijeenkomst van 2004 toe te spitsen op O&O en het belang van nieuwe technologieën voor de industrie, het effect daarvan op groei en concurrentievermogen en de gevolgen voor andere regio's in de wereld. Het potentieel van het Europees onderzoek wordt ernstig onderschat. Europa beschikt over een grote rijkdom aan kennis en knowhow. Maar het investeert niet genoeg in O&O, en zeker niet op de meest consequente manier. De lidstaten, de kandidaat-landen en de instellingen van de EU, beleidsbepalers en ondernemers moeten hun krachten bundelen om deze uitdaging aan te gaan."

Voor nadere informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

http://www.ebsummit.org/

http://europa.eu.int/comm/commissioners/busquin/index_fr.htm

Deel: ' EU nodigt kandidaat-landen uit om zich aan te sluiten bij onderzoeks.. '
Lees ook