Former Yugoslav Republic of Macedonia : Presidential Elections Go Back INDEX
Press Release: Brussels (11-12-1999) - Press: 408 - Nr: 13853/99
_________________________________________________________________

Brussel, 11 december 1999

13853/99 (Presse 408)

P 124/99

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

VERKLARING VAN HET VOORZITTERSCHAP NAMENS DE EUROPESE UNIE OVER DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

De Europese Unie wenst de heer Boris Trajkovski geluk met zijn verkiezing tot president van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De Europese Unie roept alle politieke krachten van het land op om het eindresultaat van de verkiezingen te respecteren. De EU verzoekt het volk van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië de nieuw-verkozen president alle steun te verlenen bij de uitvoering van zijn constitutionele taken.

De Europese Unie moedigt alle politieke krachten aan om door te gaan op de weg naar democratische en markthervormingen en etnische verzoening, die voor de stabiliteit en de ontwikkeling van het land belangrijk zijn. De Europese Unie spreekt andermaal haar voornemen uit om de samenwerking met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië te ontwikkelen, teneinde verdere vooruitgang naar nauwere betrekkingen te bevorderen.


________________________
_________________________________________________________________

nl/cfsp/13853.NL9.htm

Deel: ' EU over verkiezingen voormalig Joegoslavisch MacedoniË '
Lees ook