PERSBERICHT
27 mei 1999

EU parlementariër houdt pleidooi tijdens tweede etappe Milieu Estafette

Joost Lagendijk, EU parlementariër en lijsttrekker van De Groenen, vaart mee met de tweede etappe van de Milieu Estafette op zaterdag 29 mei. De etappe begint om 10.30 met een boottocht door de Rotterdamse haven. Lagendijk houdt aan boord een pleidooi voor betere Europese regelgeving inzake havenontvangst- installaties. In de haven wordt de Estafette-boot geënterd door een afvalinzamelingsschip dat een demonstratie geeft. Later op de dag vervolgt de etappe met een excursie bij Shell, een presentatie van een Waterpakt rapport over verontreinigd slib en een wandeling bij de slufter.

Joost Lagendijk is in Brussel voorzitter (rapporteur) van de commissie die een Europese richtlijn over havenontvangstinstallaties voorbereidt. Stichting De Noordzee, mede organisator van de Milieu Estafette heeft hem bereid gevonden zijn visie op dit onderwerp te presenteren. Nederlandse parlementariërs, gedeputeerde M. Vissers van Zuid Holland en vertegenwoordigers uit de sector zijn bij de discussie aanwezig.

De boot vertrekt om 10.30 vanaf de Leuvehaven in Rotterdam. De dag wordt aan boord geopend door Hans van der Vlist, voorzitter van de stichting Nationale Milieu Estafette. Tijdens de boottocht demonstreert een nieuw type vuilnisophaalboot haar mogelijkheden in de Waalhaven.

Naast de deskundigen zijn door de organisatoren van de Milieu Estafette bewoners uit de regio uitgenodigd om mee te gaan. Na de boottocht komen de deelnemers pas echt aan het wandelen toe. Vanaf 12.o0 uur 's middags staat een excursie in een olieraffinaderij op het programma en om 14.00 een wandeling rond de Slufter op de Maasvlakte. Tijdens de wandeling wordt gediscussieerd over de problematiek rond vervuild havenslib.

Programma van 28 mei
10.00-u Start station Rotterdam Blaak, inschrijven en korte wandeling naar Leuvehaven
10.30u Boottocht met discussie Joost Lagendijk, EU parlement 11.45u Bezoek Shell
13.00u Bus naar Slufter, aldaar presentatie rapport over bagger en waterbodems door
Waterpakt en wandeling langs de kust en het slibdepot. 16.15u Bus terug naar bus
17.00u Boot terug naar Rotterdam, presentatie over 'inbreiding' van de haven 18.00u Aankomst in Leuvehaven.

Andere etappes
De Milieu Estafette organiseert nog 5 andere etappes langs de kust; een wandeling bij Hoek van Holland op 11 juni en een wandeling van Wassenaar naar Noordwijk (Water in de duinen, bouwen in zee) op 12 juni. De andere drie etappes volgen na de zomer.

Noot aan de redactie:

- Voor verdere inlichtingen over het onderdeel met Joost Lagendijk kunt u bellen met Edo Donkers van Stichting De Noordzee bereikbaar op tel. 030 - 2340016 en zaterdag mobiel op nummer 06 - 55942646.
- Voor de andere onderdelen van de etappe kunt u contact opnemen met Diederik Mönch van het NIVON 020 - 4350700.

----- Onze nieuwe naam is Stichting De Noordzee! --------

Stichting De Noordzee
(voorheen Werkgroep Noordzee)
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
tel. 0031 - 30 - 2340016
mobiel: 06 -55942646
fax. 0031 - 30 - 2302830
e-mail: info@noordzee.nl
url: www.noordzee.nl

Deel: ' EU parlementariër houdt pleidooi tijdens Milieu Estafette '
Lees ook