MINVENW

Nummer: 5875
30 november 1999

Persberichten '99

EU-COMMISSIE: NEDERLAND VOORBEELDIG VERGUNNINGENREGIME VOOR TELECOMMUNICATIE

Nederland heeft een voorbeeldig vergunningenregime als het gaat om toetreding tot de telecommunicatiemarkt. In Nederland mogen bedrijven op de telecommunicatiemarkt actief worden na een simpele registratieprocedure. Een vergunning is alleen nodig bij gebruik van schaarse middelen, zoals frequenties. Dit staat in een rapport van de Europese Commissie, dat vandaag in Brussel is besproken op de raad van Europese ministers van telecommunicatie. De Commissie constateert weinig tot geen problemen in Nederland.

De Commissie is kritischer over sommige andere Europese landen. In het rapport staat dat de Europese markt nog teveel een lappendeken is. Er bestaan grote verschillen in de manier waarop de Europese telecomregels op nationaal niveau zijn ingevoerd. Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat toont zich verheugd over het rapport. Zij is blij dat de Commissie nauwkeurig nagaat of de lidstaten de Brusselse regelgeving goed uitvoeren en of de concurrentie ook echt tot stand komt. Verder is staatssecretaris De Vries blij dat de Commissie landen die in gebreke blijven ook daadwerkelijk gaat aanpakken. "Zonder een actieve houding van de Commissie komt er nooit een level playing field", aldus De Vries.

Verder spraken de telecommunicatieministers over de herziening van het stelsel van regels voor de liberalisering van de telecommunicatiemarkt. De Europese Commissie constateert in haar rapport dat de uitvoering van de regels tussen de verschillende Europese landen nog teveel uiteenloopt en stelt voor om de wetgeving te vereenvoudigen. Er heeft een korte gedachtewisseling plaatsgevonden waarbij de ministers het rapport verwelkomen en aandringen op een snelle politieke discussie over dit onderwerp.

Tenslotte spraken de ministers over het millenniumprobleem, de electronische handtekening, het groenboek over radiospectrumbeleid en het gebruik van standaarden voor het verzenden van televisiesignalen. Staatssecretaris De Vries heeft haar waardering uitgesproken over de manier waarop de Europese Commissie over het millenniumprobleem rapporteert.

Hans Scholten, 00 31 653379481


Deel: ' EU prijst Nederlands vergunningenregime telecommunicatie '
Lees ook