Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

EU - Rusland Top belooft meer samenwerking

In Brussel vond op 3 oktober 2001 een topontmoeting plaats tussen de Russische president Poetin en verschillende prominente vertegenwoordigers van de EU, zoals de Belgische premier Verhofstadt, huidig Raadsvoorzitter en Javier Solana, Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de EU. De EU-Rusland top concentreerde zich vooral op de internationale bestrijding van terrorisme, naar aanleiding van de gebeurtenissen van 11 september jl. Aan het eind van de Top werd een gemeenschappelijke verklaring hierover ondertekend, die grotendeels dezelfde bepalingen bevat als de verklaring die de Europese regeringsleiders 10 dagen eerder aflegden.

Poetin gaf aan dat de weerstand van Rusland ten opzichte van de NAVO waarschijnlijk zal verminderen door het feit dat de NAVO meer en meer een politieke organisatie wordt. Rusland kan binnen die structuur een belangrijkere rol gaan spelen, echter alleen in termen van politieke samenwerking, zo benadrukte Poetin. Rusland heeft zich tot nu toe altijd verzet tegen de uitbreiding van de NAVO met de voormalige Oostbloklanden en met name de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen die tot aan hun onafhankelijkheid onder Russische staatsinvloed stonden. Als Rusland volledig betrokken wordt bij de overlegrondes die voorafgaan aan de toetreding van nieuwe landen, is Poetin wellicht ook bereid om zijn houding hierover te versoepelen. De EU en Rusland hebben ingestemd met een verhoogde samenwerking op het gebied van politieke en veiligheidsmaatregelen.

Het belangrijkste lange-termijn effect van de Top kan het creëren van "gestructureerde overleggen" tussen Rusland en de EU zijn. Solana zei: "We willen minimaal één keer per maand een gedachtenwisseling met Rusland. Het doel is om een vloeiende, snelle en efficiënte communicatie tussen de EU en Rusland tot stand te brengen."

Zoekwoorden:

Deel: ' EU - Rusland Top belooft meer samenwerking '
Lees ook