European Commission

IP/03/435

Brussel, 26 maart 2003

Europese Commissie stelt herziene versie van het partnerschap voor toetreding voor Roemenië voor

Hervorming van de rechterlijke macht en het openbaar bestuur en verdere economische hervormingen zijn enkele van de belangrijkste prioriteiten voor Bulgarije wil het land voldoen aan de criteria voor toetreding, zo blijkt uit een voorstel voor een herziene versie van het partnerschap voor toetreding dat vandaag door de Commissie gepresenteerd wordt.

De partnerschappen voor toetreding worden op voorstel van de Commissie goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie. Hierin worden doelstellingen voor de korte en middellange termijn vastgesteld waarop kandidaat-lidstaten zich moeten concentreren om te voldoen aan de criteria voor toetreding tot de EU(1)
. De door de EU verleende pretoetredingssteun dient ter ondersteuning van de inspanningen van de kandidaat-lidstaten om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Het eerste partnerschap voor de toetreding voor Roemenië werd vastgesteld in maart 1998; in december 1999 en januari 2002 werden herziene versies goedgekeurd. Toen eind 2002 het draaiboek voor de toetreding van Roemenië tot de EU gepresenteerd werd^(2) , kondigde de Commissie een herziene versie van het partnerschap voor toetreding aan in het licht van de conclusies van het voortgangsverslag 2002 en de inhoud van het draaiboek.

In het herziene partnerschap voor toetreding worden de taken voor de korte en middellange termijn uit het draaiboek uitgebreider beschreven. De belangrijkste prioriteiten uit het partnerschap voor toetreding hebben onder andere betrekking op de hervorming van de rechterlijke macht en het openbaar bestuur en verdere economische hervormingen. De vastgestelde prioriteiten worden ontwikkeld binnen het partnerschap voor toetreding en taken voor de korte en middellange termijn worden nauwkeurig beschreven zodat een nieuwe basis ontstaat voor de programmering van de pretoetredingssteun voor Roemenië.

De volledige tekst van het herziene partnerschap voor toetreding voor Roemenië is beschikbaar op het volgende adres van de Europa-website:

https://europa.eu.int/comm/enlargement/romania/

(1)
Stabiele instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten, en de eerbiediging en bescherming van minderheden garanderen; een functionerende markteconomie en het vermogen het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie; het vermogen de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen en na te leven, wat onder andere inhoudt dat de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie worden onderschreven.

(2)
HYPERLINK
"https://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&d oc=IP/02/1667|0|AGED <> =EN&display=" IP/02/1667

Deel: ' EU stelt herziene versie partnerschap voor toetreding Roemenië voor '
Lees ook