Persbericht drs Wim van Velzen

EU steunt onderzoek veiligheid GSM-zendmasten

Brussel, 12 oktober 1999 - De EU gaat geld uittrekken voor onderzoek naar mogelijke schadelijke gevolgen van mobiele telefoons en GSM-zendmasten. Dit antwoordt de Europese Commissie op vragen van CDA-europarlementariër Wim van Velzen.

Van Velzen had tijdens een werkbezoek in Dordrecht in juni dit jaar beloofd vragen te zullen stellen aan de Europese Commissie over de gevolgen van plaatsing van GSM-zenders en ontvangers op daken van flatgebouwen, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Omdat de Commissie Prodi pas in september is geïnstalleerd heeft het antwoord op de vragen van de CDA-europarlementariër lang op zich laten wachten. Met het onderzoek naar de mogelijke schadelijke gevolgen van GSM-zendmasten komt de Europese Commissie tegemoet aan de wens van het Actiecomité tegen GSM-zendmasten in Dordrecht. Van Velzen juicht het toe dat de Europese Commissie de zorg van veel burgers over de risico's van telefoons en GSM-zendmasten serieus neemt.

De Europese Commissie benadrukt dat uit onderzoek dat de afgelopen tien jaren is verricht, niet is gebleken dat mobiele telefoons en zendmasten schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Van Velzen: "Deze mededeling van de Commissie klinkt mooi, maar tien jaar geleden had bijna niemand een mobiele telefoon. Nieuw onderzoek is hard nodig." Omdat eveneens rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat eventuele schade aan de volksgezondheid pas na jaren zichtbaar wordt, heeft de Europese Commissie aangegeven dat het onderzoek zal worden voortgezet.

Op 9 maart jongstleden hebben het Europees Parlement en de Raad van Ministers een Europese Richtlijn goedgekeurd, met als doel om de landen van de EU in staat te stellen het gebruik van telefoons en zenders om gezondheidsredenen te beperken door bijvoorbeeld een minimumafstand tussen een telefoonzender en het publiek in te stellen. Nederland zal deze richtlijn uiterlijk in 2001 moeten omzetten in Nederlandse wetgeving.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met ons kantoor in Brussel, tel. 0032 2 284 56 23, of u stuurt mij een e-mail: wgvelzen@europarl.eu.int.

Deel: ' EU steunt onderzoek veiligheid GSM-zendmasten '
Lees ook