Belarus : Disappearance of Mr. Victor Gonchar Go Back

CFSP Presidency Statement: Brussels (23-09-1999) -Nr. 11131/99 (Presse 280) - CFSP : 95/99


Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de verdwijning van de heer Victor Gonchar,

plaatsvervangend voorzitter van de 13e Opperste Sovjet van Belarus

De Europese Unie is diep bezorgd over de verdwijning van de heerVictor Gonchar, plaatsvervangend voorzitter van de 13e Opperste Sovjet van Belarus op de avond van 16 september.

Onder verwijzing naar de verzekering gegeven tijdens overleg te Minsk tussen de vertegenwoordigers van de EU en de Belarussische autoriteiten doet de Europese Unie een beroep op de Belarussische autoriteiten om alles te doen wat in hun vermogen ligt om de heer Gonchar te vinden en voor zijn veiligheid te zorgen. De EU verwacht dat dit onderzoek snel resultaten oplevert. De EU herinnert hen er tevens aan dat eerdere verdwijningen, van mevrouw Tamara Vinnikova, voormalig voorzitter van de Centrale Bank, en generaal Yuri Zakharenko, voormalig minister van buitenlandse zaken, nog steeds niet zijn onopgehelderd.

De landen van Midden- en Oost-Europa die met de Europese Unie zijn geassocieerd, de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte sluiten zich bij deze verklaring aan./newsroom/press/c/11131.NL9.htm

Deel: ' EU-veklaring verdwijning voorzitter Opperste Sovjet Belarus '
Lees ook