Croatia : Parliamentary elections / 3 January
Go Back INDEX
Press Release: Brussels (05-01-2000) - Press: 1 - Nr: 5037/00
_________________________________________________________________

Brussel, 5 januari 2000

5037/00 (Presse 1)

P 1/00

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de parlementsverkiezingen in de Republiek Kroatië op 3 januari

De Europese Unie is verheugd over de parlementsverkiezingen in de Republiek Kroatië op 3 januari 2000. Deze verkiezingen, die volgens de internationale waarnemers een rustig en ordelijk verloop kenden en waarbij de kiezers hun politieke wil vrij konden uiten, kunnen een belangrijke stap zijn om Kroatië dichter te brengen bij het perspectief van volledige integratie in de Europese structuren.

De Europese Unie feliciteert het Kroatische volk met de democratische wijze waarop de verkiezingen werden gehouden en roept alle politieke krachten op om de verkiezingsresultaten te erkennen en te eerbiedigen.

De Europese Unie bevestigt opnieuw haar bereidheid om de samenwerking met de Republiek Kroatië uit te breiden en te intensiveren, indien de nieuwe regering ernstige hervormingen nastreeft waarbij de democratische instellingen worden versterkt, de naleving van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden wordt verbeterd en economische hervormingen worden doorgevoerd, en maatregelen neemt die leiden tot etnische verzoening en tot vrede en stabiliteit in de regio.


________________________
_________________________________________________________________

nl/cfsp/05037.NL0.htm Top of page

Deel: ' EU-verklaring inzake parlementsverkiezingen in Kroatië '
Lees ook