Raad van de Europese Unie

Senegal : Presidential Elections (19/03/2000) Press Release: Brussels (29-03-2000) - Press: 86 - Nr: 7347/00

Brussel,

29 maart 2000


7347/00 (Presse 86)

P 35/00

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de presidentsverkiezingen in Senegal van 19 maart 2000

De Europese Unie is bijzonder ingenomen met het vrije, eerlijke en transparante verloop van de Senegalese presidentsverkiezingen, waardoor de vitaliteit van de pluralistische democratie in Senegal volledig wordt bevestigd.

De Europese Unie looft de Senegalese bevolking voor de vreedzame en geordende manier waarop zij aan de verkiezingen heeft deelgenomen en spoort de bevolking aan in deze nieuwe fase van het politieke leven van hun land dezelfde zin voor dialoog, goede verstandhouding en tolerantie aan de dag te blijven leggen.

De Europese Unie feliciteert tevens de Senegalese autoriteiten, die de versterking van de democratie en het politieke pluralisme in Senegal ten zeerste zijn toegedaan, en blijft bereid hen te steunen bij hun streven om de ontwikkeling en het welzijn van hun land verder te bevorderen, ten voordele van het hele Senegalese volk.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

Deel: ' EU-verklaring inzake presidentsverkiezingen in Senegal '
Lees ook