Raad van de Europese Unie

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/cfsp/111368.pdf

NL
Brussel, 18 november 2009
16181/09 (Presse 339)
P 129
(OR. en)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de executies door steniging in Somalië

De Europese Unie veroordeelt de recente executies door steniging in de door Al Shabab gecontroleerde gebieden in Somalië, onder meer die van een van overspel beschuldigde vrouw nabij de stad Wajid, en van Abas Hussein Abdirahman in de stad Merka. De Europese Unie memoreert dat zij in alle omstandigheden tegen de doodstraf is, en betreurt dat in Somalië nog altijd executies plaatsvinden. Executie door steniging is een bijzonder wrede en onmenselijke vorm van bestraffing. De Europese Unie roept alle partijen op, af te zien van het uitvoeren van executies en een einde te maken aan deze praktijk, alsook de mensenrechten en het internationaal humanitair recht in het geheel te eerbiedigen. De Europese Unie roept alle partijen eveneens op, ervoor te zorgen dat in het land een definitief einde wordt gemaakt aan executies door steniging, in overeenstemming met het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - verdragen waar Somalië partij bij is.

De Europese Unie roept de betrokken partijen op, ervoor te zorgen dat de vrouw die samen met Abas Hussein Abdirahman ter dood was veroordeeld, niet wordt geëxecuteerd. De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaatlidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces."

Deel: ' EU verklaring over de executies door steniging in Somalië '


Lees ook