Ivory Coast : Military Coup
Press Release: Brussels (07-01-2000) - Press: 422 - Nr: 14234/1/99

Brussel 7 januari 2000

14234/1/99 REV 1 (Presse 422)

P 129/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de militaire staatsgreep in Ivoorkust

De Europese Unie neemt met grote verontrusting kennis van de militaire staatsgreep en de ontbinding van de politieke en wettelijke instellingen die op 24 december 1999 in Ivoorkust hebben plaatsgevonden. Zij spoort alle partijen aan het democratische grondwettelijke bestuur in het land snel en op vreedzame wijze te herstellen, de mensenrechten te eerbiedigen en de veiligheid tijdens de overgangsperiode te waarborgen.

Voorts betuigt de Europese Unie haar steun aan het afgelopen juli door de topconferentie van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid genomen besluit om militaire staatsgrepen te veroordelen en regeringen die met wapengeweld aan de macht komen te isoleren.

De EU acht tevens snel herstel van het democratisch bestuur in Ivoorkust van belang voor de toekomstige samenwerking tussen de EU en Ivoorkust, met name in het licht van de mogelijkheid om de procedure van artikel 366 bis van de vierde herziene Overeenkomst van Lomé in te leiden.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

nl/cfsp/14234-R1.NL9.htm Top of page

Deel: ' EU-verklaring over de militaire staatsgreep in Ivoorkust '
Lees ook