Afghanistan : Declaration by the Presidency on behalf of the European Union

CFSP Presidency Statement: Brussels (10-08-1999) -Nr. 10395/99 (Presse 248) - CFSP : 78/99


Brussel, 10 augustus 1999

10395/99 (Presse 248)

P 78/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de toestand in Afghanistan

De Europese Unie is ernstig bezorgd over de recente escalatie van het militaire conflict in Afghanistan. De EU neemt er met ontzetting kennis van dat de Taliban de oproep in de Verklaring van Tasjkent om het Afghaanse conflict door middel van vreedzame politieke onderhandelingen te regelen, blijkbaar hebben genegeerd en integendeel een groot offensief hebben ingezet.

De EU roept de strijdende partijen op, de gevechten onmiddellijk te staken en opnieuw onderhandelingen aan te knopen. De EU herhaalt haar standpunt ten aanzien van Afghanistan zoals vervat in het gemeenschappelijk standpunt van januari 1999 en zal haar volledige steun blijven verlenen aan de inspanningen van de Verenigde Naties ten dienste van vrede en stabiliteit in Afghanistan.

De EU is in het bijzonder bezorgd over het leed dat de gevechten teweegbrengen bij de burgerbevolking en over de verslechterende humanitaire omstandigheden van het groeiend aantal in eigen land ontheemde personen. Alle partijen moeten de beginselen van het internationaal recht naleven, wat onder meer inhoudt dat zij de universele rechten van de mens en het humanitaire recht moeten eerbiedigen en moeten zorgen voor een onbelemmerde en veilige toegang voor humanitaire hulp.

De EU is ernstig verontrust door de berichten over gedwongen deportatie van burgers door de Taliban. De EU verzoekt de Taliban dringend om deze praktijk onmiddellijk stop te zetten en de onder dwang gedeporteerden toe te staan naar hun woonplaatsen terug te keren.

De EU verzoekt alle staten die zich bemoeien met de interne aangelegenheden van Afghanistan, om hun inmenging te staken. Voorts roept de EU de buurlanden op om te voorkomen dat vanaf en via hun grondgebied wapens en manschappen naar Afghanistan stromen en om hun invloed bij de Afghaanse facties aan te wenden ter ondersteuning van de vredesinspanningen van de VN.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta, en de EVA-landen IJsland en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan./newsroom/press/c/10395.NL9.htm

Deel: ' EU-verklaring over de toestand in Afghanistan '
Lees ook