Senegal : Presidential elections

Press Release: Brussels (14-02-2000) - Press: 30 - Nr: 5839/00
_________________________________________________________________

Brussel,
14 februari 2000

5839/00 (Presse 30)

P 16/00

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de presidentsverkiezingen in Senegal

Senegal maakt zich op voor de presidentsverkiezingen in het jaar 2000 waaraan door acht kandidaten zal worden deelgenomen: een blijk van de vitaliteit van de pluralistische democratie van het land.

De Europese Unie is ingenomen met de traditie en het democratische enthousiasme van de Senegalese samenleving, doet een beroep op alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat het verkiezingsproces in alle fasen eerlijk, transparant en vreedzaam verloopt en moedigt hen aan blijk te geven van bereidheid tot dialoog, begrip en tolerantie.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte sluiten zich bij deze verklaring aan.


________________________
_________________________________________________________________

Zoekwoorden:

Deel: ' EU-verklaring over presidentsverkiezingen in Senegal '
Lees ook