European Union

Peru : bevestiging van de president Alejandro Toledo Press Release: Brussels (29-07-2001) - Press: 290 - Nr: 10932/01


Brussel,
28 juli 2001

10932/01 (Presse 290)

P 130/01

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

ter gelegenheid van de bevestiging van de president van Peru, Alejandro Toledo

De Europese Unie wenst Zijne Excellentie de heer Alejandro TOLEDO geluk ter gelegenheid van zijn bevestiging als constitutioneel president van de Republiek Peru en biedt hem haar meest oprechte wensen aan voor zijn succes in het hoge ambt aan de leiding van zijn land, voor zijn persoonlijk welzijn en voor dat van het Peruaanse volk.

De nieuwe president heeft zijn politieke wil uitgesproken de democratie te versterken, de politieke dialoog en de nationale verzoening, alsmede de eerbied voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te bevorderen, de waarheidsvinding te stimuleren, het gerechtelijk apparaat te versterken, de bestrijding van illegale drugs aan te moedigen en het herstel van de Peruaanse economie te consolideren.

De Europese Unie en haar lidstaten juichen deze verbintenissen toe en verheugen zich er bij voorbaat op met president Toledo samen te werken om hem te helpen deze belangrijke politieke, sociale en economische uitdagingen op de genoemde gebieden en op andere gebieden, zoals de bestrijding van extreme armoede, aan te gaan.

De Europese Unie wenst ook haar waardering uit te spreken voor de reeds door de overgangsregering van de heer Valentin PANIAGUA geleverde inspanningen om een solide fundament te leggen waarop de nieuwe regering kan voortbouwen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.Deel: ' EU wenst nieuwe president Peru Alejandro Toledo succes '
Lees ook