Eurofound start zesde editie van onderzoek naar arbeidsomstandigheden


DUBLIN, Ierland, 20150302 -- Eurofound is gestart met het veldwerk voor de 6de Europese enquête naar arbeidsomstandigheden (6th European Working Conditions Study – 6EWCS) in geheel Europa. Op basis van interviews met 43.000 werkenden inventariseert dit belangrijke en periodieke onderzoek de huidige situatie van de arbeidsomstandigheden in Europa, focust het op de kwaliteit van werk en werkgelegenheid en monitort het trendwijzigingen. Het veldwerk in Nederland begint op maandag 2 maart 2015.

De zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (6EWCS) levert waardevolle en uniek vergelijkende informatie over arbeidsomstandigheden, inclusief thema’s als werktijden, gezondheid en veiligheid op het werk, organisatie van het werk, balans tussen werk en privéleven, scholing en tevredenheid over de arbeidsomstandigheden.

Het onderliggende doel is beleidsmakers te helpen bij het verbeteren van de algemene leef- en arbeidsomstandigheden.  Tot op heden heeft Eurofound vijf Europese enquêtes naar de arbeidsomstandigheden uitgevoerd (1991, 1995, 2000, 2005 en 2010). Deze zesde uitvoering van het onderzoek bouwt verder op de ervaringen van de vorige vijf onderzoeken en zal een uitgebreid inzicht opleveren van trends op de werkplek in Europa gedurende de laatste 25 jaar.  Het onderzoek biedt werkenden de kans om hun stem te laten horen over de situatie van hun arbeidsomstandigheden en hoe die arbeidsomstandigheden en kwaliteit van het werk hun levens beïnvloeden.

In samenwerking met hoofdaannemer Ipsos zal Eurofound ongeveer 43.000 werkenden in 35 Europese landen interviewen in de periode maart t/m mei 2015. De interviews zullen via persoonlijke ondervraging en bij de werkenden thuis worden afgenomen. De verzamelde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en met garantie op anonimiteit van de ondervraagden. Het streven is om in het onderzoek een aselecte steekproef te ondervragen die in Nederland 1.000 werkenden bedraagt. In Nederland wordt het veldwerk voor de zesde Europese enquête naar arbeidsomstandigheden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van PMR.

Over Eurofound en haar partners
De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) is een tripartiet orgaan van de Europese Unie, wiens rol het is om kennis te leveren op het gebied van sociale en werkgerelateerde beleidsvorming. Eurofound is opgericht in 1975 via EEG verordening nr. 1365/75.

Voor meer informatie over Eurofound en haar werkzaamheden, vrije toegang tot alle data en onderzoeksresultaten, bezit onze website en volg ons op deze sociale media kanalen: Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, YouTube, of Flickr

Meer informatie over Ipsos
Ipsos is een toonaangevende marktonderzoeksorganisatie, met 16.000 werknemers in 87 landen en met wereldwijde operationele mogelijkheden. Opgericht in 1975, verricht het kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor klanten in een breed scala van sectoren, waaronder instanties van de Europese Unie, internationale financiële instellingen, de VN en haar agentschappen, niet-gouvernementele organisaties, nationale regeringen en een grote reeks van bedrijven in de private sector.

Voor meer informatie over Ipsos, bezoek onze website.

--

PMR, opgericht in 1996,  is een onafhankelijk marktonderzoekbureau met een brede expertise in kwantitatieve veldwerkprojecten en een hoge kwaliteitsstandaard.

Voor meer informatie over PMR, bezoek onze website.


Deel: ' Eurofound start zesde editie van onderzoek naar arbeidsomstandigheden '
Lees ook