Euronext Amsterdam

16 May 2002 Noteringsmaatregel Laurus N.V.
Persbericht 2002.053


Met een persbericht van 20 maart 2002 heeft Laurus N.V. bekend gemaakt een negatief eigen vermogen te hebben. Naar aanleiding van dat persbericht heeft Euronext Amsterdam N.V. op eveneens 20 maart 2002 laten weten te hebben besloten vooralsnog af te zien van het nemen van een noteringsmaatregel vanwege de in gang gezette herstructurering waarmee het eigen vermogen binnen afzienbare tijd weer positief zou zijn.

Terzake de herstructurering heeft Euronext Amsterdam indertijd met Laurus een tijdspad met strakke mijlpalen afgesproken. Laurus heeft Euronext Amsterdam geïnformeerd dat één van die mijlpalen niet zal worden gehaald. In concreto betreft het de ondertekening van definitieve overeenkomsten tussen de bij de herstructurering betrokken partijen uiterlijk op 15 mei 2002.

De directie van Euronext Amsterdam heeft daarom besloten om Laurus met ingang van 17 mei 2002 een noteringsmaatregel op te leggen conform artikel 65, lid 2 sub a van het Fondsenreglement (het "strafbankje").

Het opleggen van de noteringsmaatregel als zodanig houdt uitdrukkelijk niet een beoordeling in omtrent de haalbaarheid van de in gang gezette herstructurering.

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

Zoekwoorden:

Deel: ' Euronext neemt Noteringsmaatregel Laurus N.V '
Lees ook