CDA

Europese Commisie en Parlement dwingen banken tot prijsverlaging

De Europese Commissie zal op korte termijn met regelgeving komen die banken zal dwingen de kosten voor grensoverschrijdende betalingen te verlagen. Dit zei directeur-generaal Mogg (DG Interne markt) dinsdag 10 juli in het Europees Parlement, op een rondetafelconferentie, georganiseerd door CDA-Europarlementariër Karla Peijs.

Over de verordening die op 1 januari 2002, de dag van de invoering van de euro, in werking zal treden, is overeenstemming bereikt binnen de kabinetten van Prodi en Bolkestein. Binnen enkele weken zal de voltallige Commissie het besluit kunnen overnemen, aldus Mogg.

Met dit voorstel geeft de Europese Commissie gehoor aan de wens van het Europees Parlement de banken te dwingen tot lagere kosten voor de consument.

De reden van de verordening is dat voor de Europese Commissie de maat nu vol is. Banken weigeren nog steeds om de interne markt te voorzien van één betalingsgebied. Tot op de dag van vandaag bestaan er nog verschillende nationale betalingsgebieden. Een voorbeeld is de werking van de Nederlandse chip-knip.
Op 1 januari wordt het saldo van de chip-knip weliswaar automatisch omgezet in euro´s, maar in een Franse automaat zijn die euro´s vooralsnog waardeloos, omdat het Franse en Nederlands systeem niet op elkaar passen.

De kernpunten van de verordening zijn de volgende:
1. vastgelegd zal worden het principe dat de kostenposten, waaruit de prijs voor een geldovermaking is samengesteld, bij buitenlandse betalingen en binnenlandse betalingen hetzelfde zullen zijn.

2. de verordening mag niet een kostenverhoging voor binnenlandse overmakingen tot gevolg hebben

3. alle soorten betalingen vallen onder de verordening
4. de verordening zal ook gelden voor EU-lidstaten die buiten de euro-zone vallen.

Karla Peijs is verheugd over de verordening: "Al jaren vecht pleit ik voor een goedkoop, snel en veilig grensoverschrijdend betalingsverkeer. De banken hebben de afgelopen tien jaar niets veranderd en de kosten zijn met het naderen van de euro zelfs omhoog gegaan in plaats van omlaag. Het is daarom van groot belang dat de Europese Commissie nu actie gaat ondernemen."

Woordvoerder Karla Peijs. tel. 00-32 2 284 5861

Deel: ' Europa dwingt banken tot prijsverlaging '
Lees ook