“Europa loopt weg voor discussie kerncentrales”


Straatsburg, 20110929 -- “Europa loopt weg voor de discussie over kernenergie.” Dat vindt europarlementariër Kartika Liotard (Verenigd Links). Een meerderheid van het Europees Parlement nam woensdag bij een stemming in Straatsburg geen afstand van kernenergie. Europa gaat daardoor in 2012 zonder duidelijk standpunt over kernenergie naar de wereldonderhandelingen over duurzaamheid in Rio de Janeiro (Rio+20). “Een discussie over kernenergie op mondiaal niveau wordt hiermee uit de weg gegaan,” denkt Liotard.

Ook doet het parlement geen uitspraak over gengewassen (GGO’s). Liotard: “Gengewassen zijn schadelijk voor milieu en voedselveiligheid en passen daarom absoluut niet in een duurzame ontwikkeling. Helaas denkt een meerderheid van het parlement daar blijkbaar anders over.”

Wel nam het Europees Parlement een groen standpunt in over de wereldwijde ontbossing. Zo wil een meerderheid landen in Latijns Amerika tijdens de Rio+20 top aansporen tot betere bescherming van hun regenwouden. “Een goede zaak,” zegt Liotard, “maar Europa moet zélf ook wat doen aan de bescherming van deze regenwouden.”

Als voorbeeld noemt Liotard de ontbossing in Brazilië. “Die is mede het gevolg van Europese soja-import. Met andere woorden: Het regenwoud in Brazilië wordt gekapt om soja te produceren voor de Europese markt. Dit maakt de EU medeverantwoordelijk voor de massale boskap daar. De Europese Commissie moet de import van deze ´regenwoudsoja´ aan banden leggen,” aldus de Europarlementariër. Ook over ontbossing ten behoeve van goudwinning en
grondstofdelving moeten volgens Liotard tijdens Rio+20 afspraken worden gemaakt.

Het europees parlementslid verwelkomt verder de opstelling van het parlement over waterbeleid. “Het parlement erkent water als een publiek goed. Dit is belangrijk, want schoon drinkwater is een mensenrecht. Dat mag niet in private handen vallen. Het is belangrijk dat de EU die boodschap uitspreekt tijdens het topoverleg in Rio,” benadrukt Liotard. Over het algemeen is de Europarlementariër gematigd positief over de positie die het parlement inneemt. "Er zitten goede duurzame ideeën in het EP-standpunt, maar op cruciale punten als kernenergie en GGO’s  durven veel parlementariërs blijkbaar geen stelling te nemen," aldus Liotard. De RIO+20 conferentie vindt plaats van 4 tot 6 juni 2012.

Europees Parlement - Kartika Liotard


Deel: ' “Europa loopt weg voor discussie kerncentrales” '
Lees ook