European Obesity Day: Benader obesitas als ziekte


European Obesity Day 21 mei 2016

Amsterdam, 20160519 -- KDOO vraagt aandacht voor preventie en behandeling van obesitas. KDOO roept leden van het Europarlement op obesitas als ziekte te erkennen, zodat patiënten recht krijgen op zorg en behandeling. Het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO) steunt het initiatief van EASO (European Association of the Study of Obesity) om 21 mei 2016 uit te roepen tot European Obesity Day.(1)

Logo KDOOKDOO is een netwerk van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten dat zich heeft gespecialiseerd in preventie en behandeling van overgewicht en obesitas voor alle leeftijdsgroepen.

KDOO maakt zich zorgen over de recente ontwikkelingen op het gebied van obesitas die in toenemende mate ons welzijn en onze welvaart aantasten, namelijk:
  • Het aantal kinderen en volwassenen met overgewicht en obesitas stijgt nog steeds.In 2008 hadden wereldwijd 1,5 miljard volwassenen overgewicht (een BMI >25 kg/m2) en 500 miljoen volwassenen waren obees (BMI >30), waarvan 200 miljoen mannen en bijna 300 miljoen vrouwen. Volgens de WHO is er sprake van een verdrievoudiging sinds 1980 in veel Europese landen.(2)
  • In Nederland is 1 op de 9 volwassenen obees en heeft 1 op de 7 kinderen overgewicht; 3% van de kinderen is obees.(3)
  • Het aantal patiënten met morbide obesitas (BMI >40) stijgt nog steeds en vormt een enorme kostenpost voor de gezondheidszorg. Het is maar de vraag of de steeds vaker uitgevoerde maagverkleiningen hiervoor op de lange termijn de meest verstandige oplossing zijn.
  • Obesitas en overgewicht leiden tot ernstige comorbiditeit: hoge bloeddruk, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, een aantal veel voorkomende vormen van kanker, maar ook jicht, slaapapneu, artrose en onvruchtbaarheid.(2)
  • Het is voor gewone burgers nog steeds erg moeilijk om gezonde voeding te kiezen en ongezonde voeding te vermijden. In supermarkten, tankstations, stations, eethuisjes en restaurants: de gezonde keuze is nog steeds niet de gemakkelijke keuze.
  •  
KDOO pleit voor:
  • Het erkennen van obesitas als ziekte.
  • Behandeling door goed opgeleide professionals in een zo vroeg mogelijk stadium waarbij de door obesitas veroorzaakte stofwisselingsproblemen worden aangepakt.
  • Het niet stigmatiseren van patiënten met obesitas en het serieus nemen van hun klachten en problemen.
KDOO roept Europarlementsleden de verklaring te tekenen waardoor obesitas als ziekte wordt erkend.

1. www.europeanobesityday.eu
2. The Milan Declaration: a Call to Action on Obesity, EXPO 2015.
3.Bakel AM van (RIVM), Zantinge EM (RIVM). Neemt het aantal mensen met overgewicht toe of af? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid\Determinanten\Persoonsgebonden\Overgewicht, 23 juni 2014.


Deel: ' European Obesity Day Benader obesitas als ziekte '
Lees ook