provincie gelderland

persbericht

nr.2007-620

arnhem,12 november 2007

european parks on the move zetten in op de veluwe

onder de titel 'european parks on the move' is de provincie gelderland lead partner in een partnership met belgië, frankrijk, engeland, wales, ierland en noord-ierland. met het totale programma is een bedrag gemoeid van 12 miljoen euro waarvan 4.2 miljoen euro ten goede komt aan de veluwe. gs stellen ps voor om acht projecten op de veluwe te ondersteunen met een bijdrage van ruim 1,1 miljoen. met deze provinciale cofinanciering kan voor ruim 3,3 miljoen euro aan projecten worden gerealiseerd. deze voorstellen zijn - onder voorbehoud van goedkeuring door provinciale staten- al ingediend in brussel.

de acht projecten op de veluwe zijn gericht op het stimuleren van de kwaliteit van de veluwse dorpen, steden en natuur voor de mensen die er wonen, werken en recreëren

herkenbare veluwse kernen
het project herkenbare veluwse kernen (subsidievoorstel 475.000 euro) heeft als doel het imago van de veluwe te versterken.

natuurhuis berg en bos
in samenwerking met de gemeente apeldoorn en apenheul wordt een internationaal educatief 'natuurhuis' opgezet. dit natuurhuis moet een brug slaan tussen de nederlandse natuur en de natuur op internationale schaal. hierbij ligt de nadruk op de klimaatsverandering. de provinciale bijdrage hiervoor staat geraamd op 100.000 euro.

renkumse poort
in de renkumse poort wordt een informatiepunt ontwikkeld dat gericht is op het nut en de noodzaak van de ecologische verbindingen en poorten. het informatiepunt is toegespitst op informatie over de europese ecologische hoofdstructuur, innovatieve it-systemen en technieken en de anticipatie op de klimaatsverandering. gs stellen voor hier 88.750 euro aan bij te dragen.

natuurvoorlichting veluwe
in samenwerking met de veluwse gemeenten, de terreinorganisaties en het bedrijfsleven wordt in europese context gewerkt aan de opleiding en verdere professionalisering van het veluwe rangerconcept. de rangers (natuurgidsen) krijgen een speciale internationale opleiding gericht op de effecten van de klimaatsverandering. de provinciale bijdrage hiervoor is 40.000.

veluws verleden
de oude veluwe herbeleven, door prehistorische archeologische monumenten en historische vormen van landgebruik tot een ware belevenis te maken. zo is het mogelijk om landgoederen en gebouwen te bezoeken en er zelfs te logeren. hiervoor wordt een provinciale bijdrage van 100.000 euro.

werkplaats
de werkplaats is een broed-en ontmoetingsplaats voor complexe projecten en legt daarmee de verbinding tussen onderwijs, bewoners van de veluwe en ondernemers. dit alles volgens het principe learning by doing. gs stellen voor hier 45.000 euro voor beschikbaar te stellen.

elektronische toegangspoort voor fietsers in het kader van het project hart voor de veluwe wordt een fietsmogelijkheid gecreëerd door het nationaal park hoge veluwe. door gebruik te maken van elektronische toegangspoortjes kunnen fietsers snel van oost naar west (en vice versa) rijden via bestaande fietsnetwerken. gs stellen hiervoor 135.000 euro beschikbaar.

imagoversterking
het project imagoversterking veluwe heeft als doel te komen tot gebiedsmarketing. dat leidt tot meer bestedingen in de regio, een grotere tevredenheid van bezoekers en daardoor meer herhalingsbezoeken. de voorgestelde provinciale bijdrage hiervoor is 158.750 euro.

europees programma
in het europees interreg iv b programma (waar european parks on the move onder valt) wordt prioriteit gegeven aan de bevordering van duurzame economie in dorpen en steden, landgoederen en natuurgebieden en educatie van het publiek dat woont, werkt en recreëert in de partnerregio' s. hierbij is het uitgangspunt de duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatsverandering.

Deel: ' European parks on the move zetten in op de veluwe '


Lees ook