Persbericht FNV


Europees akkoord over tijdelijk werk

Werkgevers en vakbeweging in Europa zijn het eens geworden over de behandeling van werknemers met een tijdelijk contract. Voortaan moeten zij dezelfde rechten krijgen als de andere werknemers.

Dat is de kern van een principe-akkoord van de Europese sociale partners begin 1999. Afgesproken is dat werknemers met een tijdelijk dienstverband dezelfde rechten krijgen op voorzieningen als vakantiedagen en ziektegeld. Ook zouden alle landen van de Europese Unie regelingen moeten treffen om het aantal tijdelijke contracten aan banden te leggen. Het land bepaalt zelf welke vorm dit krijgt. Het Europese akkoord gaat minder ver dan de Nederlandse regelingen in 'Flexibiliteit en zekerheid'. De organisaties van Europese werkgevers en werknemers hebben nog tot eind deze maand om het akkoord goed te keuren.

Sinds het verdrag van Maastricht geldt dat Europese akkoorden tussen vakbeweging en werkgevers worden omgezet in een bindende richtlijn, als de EU-ministers er hun fiat aan geven. De Europese vakbeweging wil binnenkort een vergelijkbare afspraak maken over uitzendwerk. 17 maart 1999

Deel: ' Europees akkoord over tijdelijk werk '
Lees ook