Vlaamse overheid

De Europese Commissie keurde op 30 april 2004 haar Groenboek over PPS en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten goed.


Dit groenboek is bedoeld om een debat op gang te brengen over de toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten op het verschijnsel PPS. Antwoorden, opmerkingen en suggesties kunnen tot 20 juli worden meegedeeld aan het Vlaams Kenniscentrum PPS (pps@vlaanderen.be) of tot 30 juli aan de Europese Commissie (MARKT-D1-PPP@cec.eu.int). Het Vlaams Kenniscentrum PPS zal de reacties die het ontvangt, bundelen en aan de Europese Commissie bezorgen.

Het Vlaams Kenniscentrum PPS heeft als opdracht om PPS in Vlaanderen te stimuleren. Het kenniscentrum zal dit debat opvolgen en hierin voor Vlaanderen als een trekkende kracht optreden. Alle voorstellen die kunnen bijdragen tot een ruimere toepassing van PPS in Vlaanderen, kunnen steeds aan het kenniscentrum worden meegedeeld.

Vlaams Kenniscentrum PPS
Kreupelenstraat 2
1000 Brussel
tel. 02-553 26 83 fax 02-553 28 09 e-mail: pps@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/pps

Deel: ' Europees groenboek over Publiek Private Samenwerking (PPS) '
Lees ook