PERSBERICHT

Europees Hof bevestigt regisseursrol zorgverzekeraars

Zeist, 12 juli 2001

Het Europees Hof van Justitie bevestigt de regisseursrol van Nederlandse zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg op basis van toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland in een reactie op de uitspraak van het Hof in de zaak Smits/Peerbooms, die vandaag is gepubliceerd. Door de uitspraak van het Hof blijft het voor Nederlandse zorgverzekeraars mogelijk vooraf en grootschalig zorg in te kopen. Daardoor kunnen zorgverzekeraars grip houden op de toegang, de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Bovendien kunnen zij verzekerden de gecontracteerde zorg in natura aanbieden. Indien verzekerden een behandeling wensen door een arts of ziekenhuis waarmee de verzekeraar geen contract heeft, dan moeten zij daarvoor toestemming vragen.

Nederlandse ziekenfondsverzekerden kunnen in het buitenland worden behandeld, mits de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten met de betreffende buitenlandse arts of ziekenhuis. Als de verzekerden niet-gecontracteerde zorg wenst, moet hij daarvoor toestemming vragen van het ziekenfonds. Regel blijft dat verzekerden behandeld worden door gecontracteerde zorgaanbieders. Alleen in uitzonderingsgevallen is toestemming vooraf nodig. Nederlandse zorgverzekeraars - met name in de grensregio's - sluiten steeds vaker contracten af met buitenlandse artsen en ziekenhuizen. Daarnaast streeft Zorgverzekeraars Nederlands ernaar de mogelijkheden uit te breiden om toestemming te geven voor niet-gecontracteerd zorgaanbod.

De uitspraak van het Europees Hof komt op vragen van de rechtbank van Roermond. Die moet oordelen over een geschil tussen ziekenfondsverzekerden Smits en Peerbooms en de zorgverzekeraars VGZ en CZ Groep. Beide zorgverzekeraars geven geen vergoeding aan hun verzekerden, omdat zij hun behandeling in het buitenland genoten zonder vooraf toestemming te vragen. De rechtbank van Roermond zal het antwoord van het Europees Hof verwerken in het Nederlands recht en uitspraak doen in de zaken Smits en Peerbooms.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Walter Annard of Marcel Smeets, t: 030 - 6988251 of 06-51367223.

Deel: ' Europees Hof bevestigt regisseursrol zorgverzekeraars '
Lees ook