Gemeente Alphen aan den Rijn


Europees Jaar van mensen met een Handicap

2003 is door de Europese Unie uitgeroepen tot Europees Jaar van Mensen met een Handicap. Dat is niet zomaar wat en zeker iets wat niet aan de Europese burger voorbij zal gaan. Nederland doet daar vanzelfsprekend aan mee. Tenslotte onderschreef de Nederlandse regering indertijd niet voor niets de VN standaardregels voor mensen met een functiebeperking. In Alphen aan den Rijn is inmiddels een stichting Lokaal Comité 2003 opgericht. Het initiatief daartoe is genomen door het bestuur van het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid (APG)

Waarom is het nodig
Is zon Europees Jaar van Mensen met een Handicap nu wel nodig? U kent het antwoord zelf al. Het Jaar wil contact tussen mensen met en zonder handicap verbeteren en versterken. Het streven is volledige integratie in de maatschappij van mensen met een handicap en chronische ziekte. Dit jaar beperkt het zich niet tot deze twee groepen, maar is het breder gericht. Dit Europees Jaar gaat ook over mensen met een verstandelijke en psychische handicap.

Redenen: de maatschappelijke achterstand die deze groepen nog steeds hebben op het gebied van betaald werk, slechtere inkomenspositie, bereikbaarheid en toegankelijkheid van publieke voorzieningen (scholen, openbaar vervoer, recreatie, etc.) en de openbare ruimte.

Drie grote themas
In dit Europees Jaar van Mensen met een Handicap staan drie grote themas centraal: onderwijs, arbeid en vrije tijd. Toegankelijkheid en bereikbaarheid spelen daarbij een grote rol. Landelijk is er een Nationaal Comité, onder voorzitterschap van Job Cohen gevormd samen met een aantal maatschappelijke organisaties, dat inhoud geeft aan het Europees Jaar. Het verstrekken van een bescheiden financiële bijdrage is mogelijk. Daarbij gaat het om plaatselijke initiatieven die in samenwerking tussen gemeente en Lokaal Comité, worden genomen.

Dat brengt ons terug bij Alphen aan den Rijn
Het APG heeft Alphen aan den Rijn aan den Rijn al aangemeld bij het Nationaal Comité. Dat betekent dat ook in Alphen aan den Rijn activiteiten zullen worden georganiseerd. Er wordt al druk gewerkt aan het concreet uitvoering geven aan de activiteiten die in dit Jaar van Mensen met een Handicap zullen plaatsvinden. De eerste activiteiten zullen in mei van start gaan. Zo zal AAV36 dit jaar Open Nationale Kampioenschappen Gehandicaptensport organiseren, zal er een tentoonstelling in het Centrum voor Beeldende Kunsten worden ingericht met kunst die door gehandicapten is gemaakt. Tevens is het Europees Comité aangeschreven met het verzoek om de karavaan, die door Europa gaat trekken, ook Alphen aan den Rijn aan te laten doen.

Meer informatie kunt u lezen op de homepage van het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid .

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 27 februari 2003 laatste wijziging

Deel: ' Europees Jaar van Mensen met een Handicap in Alphen '
Lees ook