Wageningen Universiteit

Persbericht Wageningen UR

6 juni 2002, nr. 042

Workshop over kansen en bedreigingen van het Europese landschap

Europees landschap zit in een stroomversnelling

Hebben we genoeg aan de landschappen van Van Gogh en Monet, of willen we het traditionele Europese landschap ook daadwerkelijke in stand houden? Meningen over de waarde van een landschap zijn vaak een kwestie van smaak. Duidelijk is wel dat landschapsbeheer en het behoud van ecologische en culturele waarden hoger op de politieke agenda moeten. Veranderingen in het Europese landschap zijn immers in een stroomversnelling geraakt en de huidige ontwikkelingen in economie, demografie en landbouw remmen dit zeker niet af. Reden voor Frontis, het centrum voor internationale kennisuitwisseling van Wageningen UR, om samen met het expertisecentrum Landscape Europe en het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra de workshop New European Landscapes te organiseren. Op deze workshop, die vanaf maandag 10 tot woensdag 12 juni in Wageningen plaatsvindt, geven een groot aantal internationale experts hun visie op de kansen en bedreigingen van het Europese landschap. Tot de sprekers behoren de bekende landschapsecoloog Bas Pedroli, Peter Bridgewater (UNESCO), Jerry Kaufman (University of Madison), Thomas Wrbka (University Wien) en Kevin Parris (OECD). De president van de International Association for Landscape Ecology (IALE), de Australier Richard Hobbs, verzorgt de afsluitende lezing.

Het Europese landschap is een product van natuurlijke omstandigheden en landgebruik. Het zijn vooral de menselijke ingrepen die het landschap gemaakt hebben tot wat wij nu kennen. De landbouw heeft een belangrijke stempel gedrukt op karakteristieke elementen in het landschap. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het typische coulissenlandschap in de Achterhoek of het heggenlandschap in Engeland. Op de workshop geven experts hun visie over de karakteristieke eigenschappen, de kansen en de bedreigingen van landschappen uit verschillende Europese regio's. Speciale aandacht is er voor de rol die landschapsecologen en -architecten hierbij kunnen spelen. De bijeenkomst wordt woensdag besloten met een Ronde-Tafel-discussie.

Programma
-maandag 10 juni: Status and Trends / Cultural Landscapes and Conflicts -dinsdag 11 juni: Landscape Functions / Round-Table Discussion -woensdag 12 juni: Organisation of the New Landscape / Round-Table Discussion

NOOT VOOR DE REDACTIE
De workshop New European Landscapes vindt plaats van 10-12 juni in het WICC,

Deel: ' Europees landschap zit in een stroomversnelling '
Lees ook