Provincie Drenthe


Europees netwerk "Villages of Tradition"

Assen, 9 juni 1999
Persberichtnummer 99-110Op 5 juni jl. hebben de LEADER-gebieden in Nederland, Italië en Portugal afspraken gemaakt voor de vorming van een nationaal en internationaal netwerk van dorpen in een aantal LEADER-gebieden. Dit LEADER II-project heeft als titel "Villages of Tradition".

Het project "Villages of Tradition" heeft als doel een Europees netwerk vorm te geven. De Nederlandse LEADER-gebieden zijn Lauwersland, Noordwest Friesland, Zuidwest Drenthe en Flevoland. De Drentse dorpen die meedoen zijn Echten en Orvelte. Vanuit Portugal wordt deelgenomen door drie gebieden ten noorden van Porto. In Italië doen vier gebieden mee uit de regio Campania. De landelijke netwerken hebben tot doel in de eigen regio's het toerisme in traditionele dorpen te stimuleren en te promoten. Het Europese netwerk is bedoeld voor de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. LEADER II biedt steun aan de dorpen om het proces op gang te brengen, voor een deel financieel.

Als eerste gemeenschappelijk actie zullen de betrokken gebieden zich aan elkaar presenteren. In de eerst helft van het komend jaar vindt een onderlinge uitwisseling plaats in elk land. Er wordt een kleurrijke manifestatie georganiseerd, waarbij naast lokale producten ook traditionele uitingen een plaats krijgen. Onder andere op het gebied van kunst en cultuur. Als eerste land ontvangt Nederland de manifestatie, van 23 tot en met 26 maart volgend jaar. In mei is de manifestatie in Italië, en in juni in Portugal Het LEADER II project ondersteunt de manifestatie. Na het jaar 2000 zullen de betrokken gebieden zelf financiële ondersteuning moeten zoeken.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Europees netwerk "Villages of Tradition" '
Lees ook