Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-084
DATUM: 8 juni 1999

Europees netwerk "Villages of tradition"

Op 5 juni jl. hebben Leader-gebieden in Nederland, Italië en Portugal afspraken gemaakt om een (inter)nationaal netwerk van dorpen in een aantal Leader-gebieden te creëren. Dit LEADER-II project heeft als titel "Villages of tradition". De landelijke netwerken hebben tot doel in de eigen regio's het toerisme in traditionele dorpen te stimuleren en te promoten. Het Europese netwerk maakt het -door onderlinge uitwisseling van kennis- voor de dorpen mogelijk de eigen gebieden naar buiten toe te promoten en kwaliteitsverbetering te realiseren. Leader-II biedt de dorpen ondersteuning om dit proces op gang te krijgen en ondersteuning op financieel gebied. Vanuit Portugal wordt deelgenomen door drie gebieden uit de regio in het noorden boven Porto. Uit Italië doen vier gebieden mee uit de regio Campania in het zuiden rond Napels. De Nederlandse deelnemende Leader-gebieden zijn Flevoland, Lauwersland, Noordwest-Friesland en Zuidwest-Drenthe. Als eerste gemeenschappelijke actie zullen de betrokken gebieden zich aan elkaar presenteren. In de eerste helft van het jaar 2000 presenteren de betrokken gebieden zich in elkaars landen. Er wordt een kleurrijke manifestatie georganiseerd, waarbij naast locale producten ook traditionele (kunst/cultuur)-uitingen een plaats krijgen. Nederland zal als eerste de Leader-gebieden ontvangen van 23 t/m 26 maart 2000. Daarna verplaatst de actie zich van 4 t/m 7 mei 2000 naar Italië en de slotmanifestatie vindt plaats in Portugal van 15 t/m 18 juni 2000. Deze manifestaties worden financieel ondersteund vanuit de diverse LEADER II-programma's. Voor de periode na 2000 zullen de betrokken dorpen zelf voor (extra) financiële ondersteuning moeten zorgen.

Deel: ' Europees netwerk "Villages of tradition" '
Lees ook