FNV

Europees Parlement ontevreden over scorebord voor sociaal beleid

Europa - europa@dds.nl

De Europese Commissie maakt zich er te gemakkelijk van af met het scorebord voor sociaal beleid. De Commissie volstaat met een overzicht van wat in gang is gezet, maar een visie op wat er zou moeten gebeuren ontbreekt. Dat stelt de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europees Parlement in een initiatiefverslag.

Volstrekt onvoldoende. Zo beoordeelt de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europees Parlement de wijze waarop de Commissie gebruik maakt van het scorebord voor sociaal beleid. Het Parlement vindt dat het scorebord teveel blijft steken in een opsomming van voorstellen die men op het gebied van sociaal beleid heeft gedaan. Volgens het Parlement ontbreekt bij het scorebord een strategische visie van de Commissie op de sociale ontwikkelingen binnen Europa.

"Er wordt geen uitspraak gedaan over de aard van de verschillende maatregelen die zijn voorzien en wat volledig ontbreekt is een systematische beoordeling van alle onderdelen van de sociale agenda die in uitvoering zijn of worden voorbereid, terwijl een dergelijke beoordeling toch nodig zou zijn om een juist inzicht te krijgen in de tenuitvoerlegging van de sociale agenda. De conclusie van de Commissie dat dit een duidelijk voorbeeld is van nieuw en verbeterd bestuur, dat in de praktijk laat zien hoe de overheden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, tezamen met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld doeltreffend samenwerken om hervormingen tot stand te brengen lijkt dat ook wat te optimistisch," aldus het Parlement in zijn verslag.

Ook is men ontevreden dat de Commissie in het scorebord voor sociaal beleid niet ingaat op de rol die het Parlement kan spelen. "Een vraag die volledig open blijft is wat de rol van het Parlement dient te zijn. Op verzoeken van het Parlement om, een grotere en gelijkwaardige rol te mogen spelen is de Commissie tot nu toe niet ingegaan."

De mededeling van de Commissie vind je http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/empl/20020708/com(02)0089_nl.pdf. (hier). Voor het ontwerpverslag van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het EP, klik http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/empl/20020708/463261nl.pdf (hier).

(11/07/2002)

Meer Europees nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/europa

Deel: ' Europees Parlement ontevreden over scorebord voor sociaal beleid '
Lees ook