Europa van Morgen


Parlement steunt gebruik van geweld in Kosovo
Mocht het nodig zijn de Servische regering met geweld te dwingen autonomie voor Kosovo te aanvaarden, dan gaat het Europees Parlement daarmee akkoord. In een gemeenschappelijke resolutie van socialisten, christen-democraten, liberalen, Groenen, neo-Gaullisten en radicalen is sprake van een ‘vredesovereenkomst die door internationale vredestroepen moet worden afgedwongen’. De Groenen wilden dat die vredestroepen onder VN-mandaat zouden opereren, maar dat voorstel kreeg geen meerderheid.
In een kort debat op 10 maart werd van christen-democratische zijde scherpe kritiek geuit op het beleid van de EU in de kwestie Kosovo. De EU is telkens opnieuw bereid tot uitstel in onderhandelingen met de Joegoslavische president Milosevic, die deze zwakte kent en er handig gebruik van maakt, zei de Duitse Doris Pack. ‘We laten ook toe dat de Serviërs legereenheden stationeren in Kosovo, terwijl we weten dat dit op grond van eerdere afspraken niet mag.’
SvP

Zoekwoorden:

Deel: ' Europees Parlement steunt gebruik van geweld in Kosovo '
Lees ook