CDA

Europees parlement tegen verlenen patent op kankergen

Op voorstel van CDA-Europarlemetariër Ria Oomen-Ruijten start het Europees Parlement een procedure tegen het voorlopig verleende octrooi op de test naar het erfelijke borstkankergen. Aanleiding voor deze ongebruikelijke parlementaire actie is de patentaanvraag bij het Europees Patent Agentschap, door het Amerikaans bedrijf Myriad Genetics voor een aantal genen die verband houden met erfelijke borstkanker. De termijn om bezwaar in te dienen bij het Europees Patent Agenschap loopt af op 10 oktober a.s.

Het Europees Parlement vindt dat deze menselijke genen niet in aanmerking mogen komen voor patentering. DNA-analyses zijn een goed middel om vooraf te kunnen bepalen of iemand bepaalde vormen van kanker kan krijgen. In Nederland kunnen deze analyses al in zeven centra plaatsvinden. Wanneer het bedrijfsleven grip krijgt op patenten van bepaalde menselijke genen kunnen zij voorwaarden voor gebruik en ook de prijs gaan bepalen. Zo vraagt het bedrijf Myriad Genetics reeds een vergoeding van 40 dollar bij gebruik van hun tests. Bovendien kunnen er op deze manier ook monopolieposities ontstaan.

Ria Oomen-Ruijten: "Omdat de wetgeving in dit stadium nauwelijks te veranderen is, rest ons enkel formeel bezwaar te maken bij het Europees Patent Agentschap, die de patentaanvraag beoordeelt en eventueel zal toekennen. Een zeer ongebruikelijke stap voor een Parlement om haar eigen juridische dienst op te dragen een procedure te beginnen. We scharen ons met deze stap bij organisaties als de Vereniging van Stichtingen Klinische Genetica die ook bezwaar hebben aangetekend bij het Patent Agentschap. Verder dringen wij er bij de lidstaten en de Europese Commissie op aan om dezelfde juridische stappen te nemen. Verder willen wij dat zij via wetgeving of anderszins ervoor zorgen dat de menselijke genenkaart vrij van rechten beschikbaar blijft."

Noot:
de letterlijke tekst van aangenomen tekst is: "Asks its competent services to prepare without delay an objection to be filed to European patents no. 699 754 and no. 705 903 and calls on the other institutions of the EU and Member State governements to do likewise"

De resolutie van het Europees Parlement over het octrooieren van de "borstkankergenen" BRCA 1 en BRCA 2 kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken

Zoekwoorden:

Deel: ' Europees parlement tegen verlenen patent op kankergen '
Lees ook