Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Europees sportief jeugdfeest
Brugge, 28/3/2000

Op 17 maart 2000 vond er een sportmanifestatie plaats met Franse en Vlaamse leerlingen uit verschillende technische scholen. De manifestatie past in het kader van het goedgekeurd Interregproject technische scholen zonder grenzen en geniet steun van de Europese Commissie en de Provincie West-Vlaanderen. De bedoeling van het sportfeest is de leerlingen uit de Franse en Vlaamse partnerscholen samen te brengen.

De Franse leerlingen vertrokken vanuit Frankrijk naar de grens, de Vlaamse leerlingen vanuit Oostduinkerke. Op de grens ontmoeten ze elkaar in een groot opgezet volksfeest. De bedoeling is dat leerlingen , leerkrachten en directies uit alle scholen van de Westhoek met de Franse buren uit Duinkerke, Armetières en Hazebrouck verbroederen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Europees sportief jeugdfeest Fransen en Belgen '
Lees ook