26 juni 2009 - Antidrugsdag - Start van de Europese drugscampagne (EAD)


BRUSSEL, 20090627 -- Wist u dat ongeveer 12 miljoen mensen in de EU cocane gebruiken of dat ooit hebben gedaan? Wist u dat gemiddeld elk uur een EU-burger overlijdt door een overdosis? Wist u dat er ieder jaar 7 000 tot 8 000 drugsdoden zijn in Europa? Om het hoofd te bieden aan dit ernstige probleem heeft de Europese Commissie vandaag het startschot gegeven voor een nieuw bewustmakings- en voorlichtingsinitiatief. Deze Europese drugscampagne (European Action on Drugs, EAD) is in de eerste plaats bedoeld om de samenleving te mobiliseren en bewust te maken van het drugsprobleem in de Europese Unie.

Uitgaande van het beginsel van gedeelde verantwoordelijkheid worden groepen, enkelingen, professionals - kortom alle burgers - uitgenodigd om een verklaring te ondertekenen en te beloven iets aan het drugsprobleem te zullen doen. Vandaag heeft Jacques Barrot, vicevoorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor justitie, vrijheid en veiligheid, het officile startschot gegeven voor de Europese drugscampagne. Hij deed dit in aanwezigheid van Nikos Aliagas (journalist/tv-ster) en Jerzy Owsiak (journalist/activist) tijdens een groots evenement met circa 120 genodigden uit de hele EU.

De heer Barrot verklaarde: "Het is een van de prioriteiten van het nieuwe EU-drugsactieplan 2009-2012 om Europese organisaties en burgers op te roepen een actieve rol te spelen. Daarbij is de Europese drugscampagne een van de belangrijkste initiatieven. Met deze campagne willen we de Europese burger bereiken en hem de gelegenheid bieden zich uit te spreken en te engageren."

Tot op heden hebben 21 organisaties en personen zich bereid verklaard actie te ondernemen in het kader van de EAD.
1. Association des Parents d'Elves de l'Ecole Europenne de Bruxelles I (Belgi)
2. Antidrugsraad (Cyprus)
3. ETHIAS (Belgi)
4. FESAT - Europese Stichting van drugshulplijnen (EU)
5. FNAPT- Fdration Nationale de Prvention Toxicomanies (Frankrijk)
6. Fondazione Villa Maraini (Itali)
7. Fundacin la Caixa (Spanje)
8. Foundation WOSP - Great Orchestra of Christmas Charity Foundation - Jerzy Owsiak (Polen)
9. FPAT - Portugese bond van maatschappelijke instellingen voor drugspreventie (Portugal)
10. ICOS - Internationale Raad voor Veiligheid en Ontwikkeling (EU)
11. Le Phare, familles face la drogue (Frankrijk)
12. London Drug Policy Forum (Verenigd Koninkrijk)
13. Gemeentecommissie drugsverslaving, Blagoevgrad (Bulgarije)
14. Peitenger Jugendhaus-ASBL (Luxemburg)
15. PREV CENTRUM (Tsjechi)
16. PREVNET (EU)
17. Qrendi Scout Group (Malta)
18. TIIMI Magazine (Finland)
19. YSPDB-Youth Society for Peace and Development of the Balkans (Bulgaria)
20. "WOCAD" Women's Organisations Committee on Alcohol and Drug issues" (Zweden)
21. EMCDDA - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Vanaf vandaag kunnen burgers en organisaties een Europese dimensie aan hun werk geven door zich aan te sluiten bij de Europese drugscampagne. Zo kunnen zij duidelijk maken hoe zij in de praktijk voorlichting geven over de gevaren van drugsgebruik. Graag verneemt de Europese Commissie welke creatieve acties er op het gebied van drugsbestrijding en -voorlichting worden gevoerd. Initiatieven kunnen worden gemeld op www.action-drugs.eu.

Zie de website van vicevoorzitter Barrot voor meer informatie over zijn werkzaamheden: ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_nl.htm

Contactpersonen:
Michele Cercone: 0032 2298 09 63
Riccardo Mosca: 0032 2296 14 04


Deel: ' Europese anti-drugscampagne EAD gestart op Antidrugsdag - 26 juni 2009 '
Lees ook