Provincie FlevolandEuropese bijdrage van 3 miljoen euro voor luchtvaartthemapark Aviodrome

Het Aviodrome krijgt een Europese bijdrage van 3 miljoen euro voor de realisatie Luchtvaartthemapark in Lelystad. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft deze week besloten deze bijdrage beschikbaar te stellen.

De Stichting Nationaal Luchtvaartthemapark Aviodome-Schiphol heeft in het kader van het Samenwerkingsconvenant Lelystad Flevoland 2000-2006 een zogenaamde EPD-aanvraag ingediend voor het project Nationaal Luchtvaartthemapark Aviodrome. Het Nationaal Luchtvaartthemapark Aviodrome op Lelystad Airport gaat bestaan uit een museum, een kenniscentrum, een aerotheater, een T2-hangar en horeca. Het Nationaal Luchtvaartthemapark Aviodrome wordt een combinatie van ideële en commerciële activiteiten waarbij de commerciële activiteiten de ideële activiteiten ondersteunen.

Gedeputeerde Staten hebben op 18 februari besloten aan het project een EFRO-bijdrage toe te kennen van 3 miljoen euro, onder de voorwaarde dat de Europese Commissie instemt met deze steunverlening. Deze bijdrage is een percentage van 22,9% van de investeringskosten die voor subsidie in aanmerking komen. Deze investeringskosten bedragen in totaal ruim 19 miljoen euro.

Verder heeft het college van GS besloten aan Provinciale Staten van Flevoland voor te stellen provinciale cofinanciering van 527.681 euro beschikbaar te stellen voor het project. Provinciale Staten besluiten hierover op 6 maart aanstaande.

Het project past binnen de maatregel Ontwikkeling van
toeristisch-recreatieve voorzieningen van het Europees programma voor Flevoland. Binnen deze maatregel is het mogelijk nieuwe
toeristisch-recreatieve activiteiten te ondersteunen. De effecten van het project worden als volgt geschat: 12 à 20 nieuwe vaste banen, 170 tijdelijke banen en een jaarlijks bezoekersaantal van 200.000.

Deel: ' Europese bijdrage van 3 miljoen euro voor luchtvaartthemapark Aviodr.. '
Lees ook