Provincie FlevolandEuropese bijdrage van 788.000 Euro voor Schokkerhaven

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om vanuit het Europese programma ruim 788.000 euro bij te dragen aan de uitbouw van het recreatiezwaartepunt Schokkerhaven.

De uitbouw is een initiatief van de gemeente Noordoostpolder. Binnen het kader van het gebiedsgerichte beleid voor het Ketelmeer is onderzoek verricht naar de ontwikkelingsmogelijkheden van dit meer. Het plan Uitbouw Recreatiezwaartepunt Schokkerhaven geeft in relatie tot de bestaande voorzieningen een overzicht van de verschillende onderdelen aangaande de uitbouw van dit recreatiezwaartepunt.

De gemeente Noordoostpolder heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat een Europees project ontwikkeld dat bestaat uit de aanleg van buitendijkse parkeervoorzieningen voor ongeveer 200 autos in combinatie met dijksversterking en de uitbreiding van het openbaar dagrecreatieve voorland tot maximaal 1,2 hectare. De totale projectkosten belopen ongeveer 3,4 miljoen euro. De gemeente Noordoostpolder draag ca. 1,6 miloen euro bij terwijl Rijkswaterstaat ruim 1 miljoen euro bijdraagt.

Deel: ' Europese bijdrage van 788.000 Euro voor Schokkerhaven '
Lees ook