CDA

Europese christen-democraten hekelen uitspraken Bolkestein

Tijdens het debat over de speciale Top in Brussel in Straatsburg hekelde vice-voorzitter van de christen-democraten Wim van Velzen de uitspraken van Europees Commissarissen Frits Bolkestein en Poul Nielson over de aanslagen in de VS. Van Velzen wil dat de Europese Commissie een interne gedragscode afspreekt om te voorkomen dat individuele Commissarissen publieke uitspraken doen over andermans beleidsterrein.

Van Velzen: "Alleen de Europees Commissaris die verantwoordelijk is voor een bepaald beleidsonderdeel moet daarover het woord voeren. Dit is nodig voor de eenheid van het beleid. Het in het publiek ventileren van persoonlijke meningen past niet een Europees Commissaris en kan zeer schadelijk uitwerken voor de betrekkingen van de EU met derde landen."

Van Velzen vindt het verder verwerpelijk dat Europees Commissaris Bolkestein zijn rol die hij in de Nederlandse politiek had om regelmatig een tegendraads geluid te laten horen binnen de Europese Commissie voortzet: "Commissaris Bolkestein staat via zijn ambt als Europees Commissaris formeel los van de nationale politiek. Het is bij Verdrag bepaald dat Europees Commissarissen geen nationaal belang mogen dienen. Zij staan enkel in dienst van het Europees belang. Een interview in een Nederlandse krant over een onderwerp dat niet zijn beleidsterrein betreft, en waarvan zijn visie niet strookt met het officiële standpunt van de Europese Commissie is daarom totaal ongepast."

Meer informatie:
Wim van Velzen: tel. 00-33 388 17 5623
Eduard Slootweg, voorlichter EVP-ED fractie-CDA. tel. 00 32 475 721 280

Zoekwoorden:

Deel: ' Europese christen-democraten hekelen uitspraken Bolkestein '
Lees ook