Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 064
Datum: 13 maart 2003

europese commissie akkoord met Fries MKZ fonds

De Europese Commissie heeft medegedeeld dat de schadevergoedingsregeling voor de MKZ van de provincie Fryslân verenigbaar is met het EG-Verdrag. Dit betekent dat schadevergoedingen voor inkomensderving als gevolg van de MKZ uitbraak in Anjum - Ee, die voldoen aan de regeling van de provincie, uitbetaald mogen worden. De belangstelling om gebruik te maken van deze schaderegeling is groot. Dat blijkt niet alleen uit de reeds ontvangen aanvragen (40), maar ook uit de gevraagde telefonische informatie (meer dan 180) en de bezoeken aan het bureau (gemiddeld 2 per ochtend).

Het bureau, gevestigd aan de Skeanewei 16 in Anjum (tel: 0519-331066, email mkzfonds@fryslan.nl), zit daar niet alleen om de aanvragen te beoordelen, maar ook om de aanvragers te helpen bij het indienen van de aanvraag voor zowel de schaderegeling als de projecten regeling. De einddatum voor het indienen van aanvragen is 1 april 2003, dus er dient niet te lang meer gewacht te worden. Er is, inclusief de projectenregeling, E 6.350.000,- beschikbaar. De schaderegeling geldt voor niet-agrarische bedrijven en de geruimde bedrijven in het toenmalige MKZ gebied in Fryslân, die schade hebben ondervonden van de uitbraak in Anjum - Ee. De aanvragen voor de projectenregeling kunnen tot 1 mei 2003 ingediend worden. De projectenregeling staat open voor ondernemers in de agrarische sector in de provincie Fryslân.


---- --

Deel: ' Europese commissie akkoord met Fries MKZ fonds '
Lees ook